Atrium školy – místo pro vzdělávání, setkávání a volnočasové aktivity

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstMéně nerovnostíMéně nerovnostíŽivot ve voděŽivot ve vodě

Věk žáků od 15 do 19 let.

Škola

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 105
533 14 Kladruby nad Labem

Typ školy
Střední škola
Velikost školy
81 - 150 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Pardubický

Anotace

Výsledkem projektu je vznik víceúčelového prostoru, který bude sloužit potřebám školy i obce. Škola získala venkovní učebnu, důstojný prostor pro prezentaci školy budoucím uchazečům o studium a místo pro přednášky a besedy. Obec bude moci využívat atrium k pořádání různých společenských a kulturních akcí pro občany všech věkových skupin, které mohou přispět k rozvoji dobrých mezilidských vztahů.

Vlastní realizace projektu se ujali na začátku nového školního roku žáci třídy 2. A, 2. B, s některými činnostmi pomáhali žáci 3. B. Žáci např. odklidili staré sedáky, odstranili starou dlažbu a navozili do atria novou dlažbu. Uklidili atrium a připravili slavnostní otevření atria, na které zajistili pozvání hostů. Průběžně pořizovali fotodokumentaci, ze které udělali prezentaci a výstavu fotografií o realizaci projektu. Z rodičů pomohla pouze maminka žákyně Anny Palečkové ze 2. A, která pro nás napekla koláče pro slavnostní otevření atria.

Cíl projektu

- Účastí na projektu se chtěla škola více prezentovat na veřejnosti, zapojit žáky do procesu spoluvytváření životního prostředí v obci a vést je k větší zodpovědnosti za místo, ze kterého nepochází, ale ve kterém studují.

- Navázat spolupráci s obecním úřadem, aktivními občany a organizacemi, které v obci působí, a společně se podílet na realizaci jednoho z plánovaných projektů – rekonstrukce atria.

- Společnou realizací projektu obnovit prostor, který zlepší stav místního životního prostředí a bude sloužit potřebám školy i obce.

Hlavní aktivity

Pan školník demontoval staré dřevěné sedáky ze zděných lavic u jezírka a kolem dubu. Žáci odnesli staré dřevo, naložili ho do přívěsu a připravili k odvozu. Pomohli nanosit dřevo na zhotovení nových sedáků do místnosti, ve které pan školník opatřil dřevěná prkna třemi vrstvami ochranného nátěru.  Po zaschnutí prkna zkrátil na potřebný rozměr.

Žáci s pomocí dvou vyučujících odstranili 80 m2 staré dlažby. Připravili starou dlažbu k odvozu a pak ji uskladnili na určeném místě. Poté do prostoru atria přenesli 80 m2 nové dlažby. Odborné práce - vyrovnání terénu, pokládku nové dlažby, očištění a ošetření povrchu okraje jezírka a obkladů zděných lavic u jezírka a kolem stromu - prováděl pan Netolička z blízké obce Vlčí Habřina. Když dokončil svoji práci, žáci odnesli nové sedáky do atria, kde je pak pan školník instaloval na zděné lavičky. V poslední etapě prací žáci uklidili atrium.

Výstupy

V rámci projektu byla zrekonstruována část centrálního prostoru školního atria. Celková plocha atria je 300 m2. Z této plochy tvoří 150 m2 chodník, který je zastřešený a zbývající centrální plocha zaujímá také plochu 150 m2.  Zrekonstruována byla pouze část centrální plochy – 80 m2 kolem jezírka a vysokého dubu. Rekonstrukce spočívala v úpravě terénu a položení nové dlažby, očištění a ošetření povrchu okraje jezírka a obkladů zděných lavic u jezírka a kolem stromu, odstranění starých dřevěných sedáků a umístění nových.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz