Podél staré hranice do sousední vesnice

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energiePrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastrukturaKlimatická opatřeníKlimatická opatřeníPartnerství ke splnění cílůPartnerství ke splnění cílů

Věk žáků od 6 do 11 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Kocbeře

Kocbeře 126
544 64

Typ školy
Základní škola neúplná
Velikost školy
21 - 80 žáků
Velikost obce
Do 500 obyvatel
Kraj
Královéhradecký

Anotace

Před lety jsme vytvořili naučnou stezku, která byla v současnosti již velmi poškozená a graficky i obsahově zastaralá. Dorostla nová generace dětí a jejich rodičů, a byl tedy čas se opět metodami místně zakotveného učení zabývat lokální vlastivědou – jak historickými, tak přírodními zajímavostmi naší obce a okolí. Zároveň jsme tím navázali na předchozí projekty věnované  koloniím mravenců, místní kapli či historii školy nebo těžbě kocbeřského pískovce. Podstatnou roli hrálo i to, že naši školu navštěvují děti z obou vesnic a toto je nejkratší cesta od kocbeřské školy do Kohoutova. Název „stará hranice“ odkazuje k zachovalé linii hraničních kamenů Šporkova panství.

Na všech fázích tvorby obsahu tabulí se podíleli dle svých možností všichni žáci školy. Dařilo se pracovat metodami aktivního učení a posilovat tak čtenářskou gramotnost a kritické myšlení. Předmětem návrhů byly také výtvarné práce žáků, výběr témat, tvorba mapy i výběr odpočinkového místa.

Při výsadbě stromků podél úseku cesty se zapojili někteří členové místního fotbalového oddílu a mladí sportovci, kteří trénují v naší škole. Sazenice stromků nám poskytl lesník, který přispěl i cennými radami, stromky přivezl a pomohl při sázení.

O projekt se zajímala pouze užší skupina občanů, kteří však vznesli podnětné připomínky. Zapojení veřejnosti je čím dál těžší, uspokojivě se naopak daří zapojovat do plánovacích procesů žáky. Dalšími partnery byla výtvarnice z Kohoutova, Obecní úřady a knihovny obou obcí, zmíněný lesník a místní drobní podnikatelé.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo obnovit naučnou stezku mezi Kocbeřemi a Kohoutovem, kterou jsme vytvořili se žáky před dvanácti lety.

Hlavní aktivity

V září jsme uskutečnili první plánovací schůzku se zainteresovanými dospělými a následně naplánovali fáze projektu se žáky. Dále jsme vybírali, co bude obsahem jednotlivých tabulí – určitým vodítkem byly původní tabule. Se spolupracující výtvarnicí a zároveň jednou z hybatelek kulturního dění v Kohoutově jsme vytvářeli návrhy cedulek významných míst obou obcí.

Se žáky 3. – 5. Ročníku jsme v hodinách prvouky a vlastivědy vytvářeli vlastní mapu stezky a následně pracovali metodami aktivního učení na obsahu jednotlivých tabulí. Mladší žáci vybrali odpočinkové místo u hřbitova a podíleli se na výběru vhodné lavičky od dodavatalské firmy.

Grafickou podobu a výrobu cedulí jsme zadali firemě Renografik ze Dvora Králové, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Stojany k cedulím vyrobila místní truhlářská firma a montáž provedl místní řemeslník.

Výsadba stromlů byla společná záležitost žáků a místních sportovců.

Výstupy

Na cestě je šest velkých naučných tabulí v dřevěných rámech. První a poslední tabule v obou obcích upozorňuji na objekty v obci - na památky, úřady, služby apod. Ty jsou opatřeny stejnými cedulkami s logy podle návrhu žáků.

Na trase – u hřbitova vzniklo odpočinkové místo s lavicemi a stolem a byly vysázeny stromky.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz