Stezka pro nejmenší

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženUdržitelná města a obceUdržitelná města a obceŽivot na soušiŽivot na soušiPartnerství ke splnění cílůPartnerství ke splnění cílů

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Zbyslavice

Hlavní 103, Zbyslavice
742 83 Klimkovice

Typ školy
Základní škola neúplná
Velikost školy
21 - 80 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Moravskoslezský

Anotace

Nápad vytvořit Naučnou stezku s pro nejmenší vznikl na základě reakce našich žáků. Uvědomili si, že děti předškolního věku neumí ještě číst a chtěli jim také nějakým způsobem zpřístupnit informace o místní fauně a flóře, která se nachází u zdejších rybníků, jejichž součástí je Naučná stezka Dolní louky vybudovaná v letošním roce. Toto místo je velmi často navštěvováno nejen dospělými, seniory, ale také dětmi. Všichni zde rádi tráví čas a setkávají se u různých příležitostí. I to byl jeden z důvodů, proč interaktivní prvky pro děti předškolního věku umístit právě zde.

Žáci se nechali inspirovat výlety s rodiči, kde se již podobné prvky nachází. Prvním krokem, který vedl k vytýčenému cíli, bylo vytvoření 3D maket z lepenky. Na ně následně namalovali zástupce rostlin, stromů, plodů a živočichů, o kterých rozhodli, že jsou typické pro přírodu kolem rybníků. Poté předali své makety paní starostce a zastupitelům, kteří rozhodli o jejich vytvoření. Návrhy předali místnímu stolaři, který interaktivní prvky podle nich zrealizoval.

Do tohoto projektu se zapojili všichni žáci ZŠ Zbyslavice a jejich učitelé. Spolupracovali ve věkově různých skupinách, naučili se brát ohled na mladší spolužáky, dokázali projevit vlastní názor a společnými silami nakonec vyhledat kompromis a vybrat několik nejvhodnějších možností z jimi uváděných návrhů.

Při slavnostním otevření této stezky se zapojili rodiče žáků tím, že připravili pro hosty malé občerstvení. Stezka bude zcela jistě oblíbenou atrakcí a zpestřením nejen pro děti, ale i pro mnohé ze starších návštěvníků zbyslavických rybníků.

Cíl projektu

Jako cíl si žáci spolu s pedagogy stanovili vytvořit interaktivní prvky obrazové povahy, kde by se nejen děti předškolního věku seznámily s živočichy a rostlinami, ale také si procvičili svou motoriku formou posouvání nebo otáčení konkrétních obrázků.

Hlavní aktivity

Nejprve žáci diskutovali a malovali jednotlivé prvky v rámci hodiny výtvarné výchovy. V hodině ICT vyhledávali další možné návrhy prvků. V rámci pracovní výchovy modelovali makety vybraných prvků. Pracovali ve věkově smíšených skupinách. Nakonec své výsledky prezentovali paní starostce, obecnímu pracovníku a stolaři, kteří se spolu podíleli na výrobě prvků. Při slavnostním otevření pro rodiče, občany a širokou veřejnost prezentovali nově vzniklé prvky svými ilustracemi, maketami a informacemi na letáčcích.

V EKO kroužku a taky v rámci hodiny pracovní výchovy se žáci zabývali výrobou dílů do torza hmyzího hotelu. Nejprve navrhli, z čeho by prvky mohly být vyrobeny a pak nosili materiál ze svých domovů, jak již bylo uvedeno výše.

Při slavnostním otevírání pomohli absolventi školy, převlečení za pohádkové bytosti. Provázeli děti nejprve stezkou pro nejmenší a následně prošli noční školou, sklepem, zahradou. V závěru stezky čekal rodiče i děti teplý čaj a bábovka.

Výstupy

Ve spolupráci s Obcí Zbyslavice, místními podnikateli a sdružením rodičů Sluníčko vzniklo 5 interaktivních prvků a 1 hmyzí hotel, umístěných v zátiší u rybníků. 

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz