Učebna v přírodě

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženUdržitelná města a obceUdržitelná města a obcePartnerství ke splnění cílůPartnerství ke splnění cílů

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola a mateřská škola Václava Vaňka, Bezno

Školní 242
294 29 Bezno

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Středočeský

Anotace

Na nevyužitém travnatém prostoru jsme vybudovali víceúčelovou učebnu v přírodě. Vzhledem k tomu, že jsme ekologická škola, zvolili jsme učebnu se „zelenou střechu“. Součástí učebny v přírodě je také „Semínkovna“. Tu může využívat i veřejnost k výměně přebytků osiv.

Na terénních pracích se podíleli žáci 9. třídy, 2 učitelé a p. školník. Plochu vyměřili žáci 6. a 7. tříd. Další práce zajistila firma, která byla vybrána na stavbu učebny (p. Pergl) a na dodání extenzivní střechy (Ing. Jana Horová – bývalá žákyně školy). Mobilní nábytek byl vyroben a uskladněn do zahradního přístřešku.

Také se nám podařilo zlepšit mínění veřejnosti o našich žácích. Žáci a jejich rodiče v rámci charitativní akce shromáždili oblečení, hračky, obuv. Vše bylo při slavnostním otevření učebny předáno za účasti tisku zástupcům Domova pod lípou poskytovateli sociální služby v Lipníku.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vybudování učebny v přírodě, vytvoření činnostní stezky, místa pro volnočasové aktivity žáků i veřejnosti – herny, místa pro konání akcí rodičovské veřejnosti jako např. dýňování, moštování, senování apod.

Hlavní aktivity

Nejprve jsme vybrali vzhledem k plánované extenzivní střeše firmu, která při realizaci projektu garantovala dostatečnou nosnost konstrukce. Pak následovaly vyměřovací a výkopové práce. Vyměřovací práce realizovali žáci 6. a 7. tříd.  Protože výkopové práce nebyly náročné, realizovali je žáci 9. třídy za podpory 2 pedagogů a p. školníka. Následně byla firmou p. Pergla vytvořena konstrukce a Ing. Jana Horová zajistila všechny podkladové vrstvy střechy, včetně výsadby rostlin, které se zúčastnili žáci 1. stupně.

Nápadník na říjen vytvořili žáci 9. třídy, na listopad žáci 8. třídy a na prosinec žáci 2. třídy

Při slavnostním otevření proběhlo předání sbírky oblečení, hraček a obuvi, na které se podíleli rodiče žáků.

Výstupy

- V rámci projektu byla vybudována učebna v přírodě ve tvaru osmihranu o průměru 5m s extenzivní zelenou střechou.

- Dílčím záměrem bylo vytvoření „Nápadníku“ – nabídka aktivit pro návštěvníky na zvolené téma, které tvoří a obměňují žáci.

- Informační tabule o průběhu realizace učebny a dvěma úkoly pro činnostní stezku.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz