Co zahrada nabízí

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životKvalitní vzděláníKvalitní vzděláníPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energiePrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastrukturaKlimatická opatřeníKlimatická opatření

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola Želiv

394 44 Želiv 220

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
21 - 80 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Vysočina

Anotace

Do již existující ukázkové přírodní zahrady jsme zakomponovali osm dřevěných vyvýšených záhonů, které budou nejen důležitou součástí výuky pracovních činností, ale zároveň umožní  efektivní využití školní zahrady. Vypěstovaná zelenina se bude využívat pro potřeby školní jídelny i pro akce určené široké veřejnosti. Stavbu dřevěných vyvýšených záhonů jsme naplánovali jako jednu ze součástí projektu zvaného „Co zahrada nabízí“. Součástí byla realizace odborného workshopu na téma vyvýšených záhonů i akce pro děti zaměřená na zdravou stravu s názvem Baštíme s úsměvem. Z důvodu snahy zapojit do projektu, či alespoň seznámit s hlavními myšlenkami  projektu, co možná nejvíce zájemců z řad veřejnosti, jsme společně s našimi partnery vytvořili, u příležitosti slavnostního dne projektu, doprovodný kulturně vzdělávací program.

Cíl projektu

Pomocí výstavby 8 vyvýšených záhonů na naší školní ukázkové přírodní zahradě a relizací souvisejícího workshopu ukázat, že vyvýšené záhony v moderní zahradě jsou nejen užitečné, ale mohou být i příjemným estetickým prvkem.

Hlavní aktivity

- Zadání výroby dřevěnné konstrukce vyvýšených záhonů (forma stavebnice) – místní truhlář

- Úprava zahradní plochy pro výstavbu vyvýšených záhonů – dobrovolníci z řad rodičů

- Sestavení dřevěné konstrukce záhonů – žáci druhého stupně a školník

- Zajištění materiálu na výplň záhonů – Obec Želiv, místní zemědělské družstvo Vysočina

- Vytvoření pozvánek na slavnostní akci – žáci 8. ročníku ZŠ Želiv

- Workshop k tvorbě vyvýšených záhonů – ing. Jana Kotoučková z ekoinfocentra Jihlava

- Příprava zdravého občerstvení – žáci ZŠ Želiv

- Akce pro děti o zdravém životním stylu a zdravé stravě s názvem Baštíme s úsměvem – výživový tým Bc. Michaeli Tulachové

- Organizace a vedení kreativních a zábavně vzdělávacích stanovišt – učitelé a žáci ZŠ Želiv, MŠ Paraplíčko, kulturní spolek Jeřabiny.

- Organizace a příprava závěrečné akce celého slavnostního dne - Halloween – žáci 9. ročníku  ZŠ Želiv   

Výstupy

- Stavba osmi dřevěných vyvýšených záhonů 

- Realizace workshopu na téma vyvýšené záhony 

- Akce o zdravém životním stylu a zdravé stravě s názvem - Baštíme s úsměvem.

- Doprovodná kulturně vzdělávací akce pro děti i širokou veřejnost    

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz