Kouzelná zahrada

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstMéně nerovnostíMéně nerovnostíŽivot ve voděŽivot ve vodě

Věk žáků od 11 do 15 let.

Škola

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí

Školní 446
679 02 Rájec-Jestřebí

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Jihomoravský

Anotace

Na školní zahradě jsme vysadili stromy a keře, žáci pracovali na vytvoření skalky, kde usazovali kameny a pomáhali při výsadbě stromků. Vyučující přírodopisu, praktik, praktických činností a matematiky se aktivně podíleli na práci se žáky.  Pomáhali žákům při výrobě ptačích budek v praktických činnostech a vybírali vhodná místa pro zavěšení. Ve spolupráci s městem, místními hasiči a dopravcem jsme byli schopni umístit velké solitéry na místa, která by nám co nejvíce umožnila vytvořit estetická místa pro relaxaci. V rámci českého jazyka žáci napsali články do školního časopisu Trhák a také do městského zpravodaje. I přes méně příznivé počasí byli žáci prací na zahradě nadšení, hlavně proto, že vidí okamžitě výsledky své práce. Jako bonus jsme se žáky vybudovali velké akvárium v budově školy. Všichni se těšíme na jaro na další pokračování v realizaci Kouzelné zahrady.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo další zkulturnění školní zahrady a doplnění o kamenné solitéry, dobudování skalky a založení bylinkové spirály.

Hlavní aktivity

Projekt probíhal v mírně nehostinném počasí, nejdříve vyučující navštívili místní lom, došlo k vybrání solitérů, pak byl osloven dopravce, připojili se hasiči při usazování kamenů na místa, žáci přenášeli menší kameny na skalku, vyrobili a zavěsili ptačí budky. Po zakoupení stromků jsme je společně zasázeli. Na koordinaci prací dohlížela vedoucí projektu Mgr. Jaroslava Dobešová a 4 vyučující z realizačního týmu. Fotodokumentaci zajišťoval Jan Nečas, další člen realizačního týmu.

Výstupy

V rámci mikroprojektu máme zabudovány solitéry, vyrobeny a vyvěšeny ptačí budky, založenou bylinnou spirálu a z části hotovou skalku.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz