Vybavení venkovní učebny a areálu školní zahrady Hořického gymnázia

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Rovnost mužů a ženRovnost mužů a ženDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstPrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastrukturaŽivot na soušiŽivot na souši

Věk žáků od 15 do 19 let.

Škola

Hořické gymnázium

Blahoslavova 2105
508 01 Hořice

Typ školy
Střední škola
Velikost školy
21 - 80 žáků
Velikost obce
5 001 - 10 000 obyvatel
Kraj
Královéhradecký

Anotace

V letošním roce jsme realizovali projekt „Výstavba venkovní učebny a úprava dvora Hořického gymnázia“. Již v průběhu realizace jsme postupně zjišťovali, co všechno k práci na zahradě potřebujeme, jak je třeba školní zahradu vybavit nářadím a zahradnickými pomůckami. Mimo toho studenti připravili pro návštěvníky zahrady pracovní listy pro zkoumání léčivých rostlin v zahradě, a tak tu byl hned další nápad, jak můžeme zlepšit badatelskou činnost – pro určování semen, pozorování povrchových struktur rostlin, ale i pro práci s hmyzem a dalšími bezobratlými je dobré vybavit venkovní učebnu stereolupou a dalšími optickými pomůckami. V rámci mikroprojektu jsme zakoupili a vysadili cibule a keříky okrasných rostlin, vybrali a koupili zahradní náčiní (rýč, hrábě, kolečko, nůžky) a objednali a koupili stereolupu. V rámci laboratorních prací z biologie vyrábíme sbírku semen, kterou postupně doplníme mikrofotografiemi, vyrobíme z nich poznávačku, pexeso pro menší děti, pracovní listy k poznávání a určování léčivých rostlin z naší zahrady.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo dovybavení místa pro setkávání v rámci komunity, místa pro pořádání besed, worshopů, badatelská činnost pro místní děti, vytváření ostrůvků zeleně v městském prostředí.

Hlavní aktivity

- Nákup a vysázení cibulí a okrasných keřů – učitelé, pomoc studentů při výsadbě

- Nákup zahradního nářadí – učitelé, zástupce studentů

- Nákup stereolupy – učitelé

- Návrhy na pracovní listy , pexeso, karty na poznávačku – studenti v rámci hodin biologických praktik, nápady pro jejich použití při otevřených sobotách a dnech otevřených dveří – studenti

Výstupy

- Pracovní listy pro výuku botaniky (s využitím stereolupy)

- Sbírka semen a plodů

- Poznávačka mikrofotografií semen, plodů, povrchů rostlin

- Výsadba cibulí a keřů na zahradě

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz