Zeleň kolem nás

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Rovnost mužů a ženRovnost mužů a ženDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstPrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastrukturaŽivot na soušiŽivot na souši

Věk žáků od 6 do 11 let.

Škola

Základní škola Pěnčín

Pěnčín 22
468 21 Bratříkov

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Liberecký

Anotace

Společně se žáky a učiteli jsme připravili návrh na úpravu břehu pod parkovištěm. Nově upravený prostor je součástí zelené plochy před školou a ohraničuje a odděluje parkoviště od prostoru k relaxaci a odpočinku. Využívají ho všichni žáci naší školy, školní družina. Celý prostor je volně přístupný veřejnosti. Do realizace projektu byli zapojeni zejména žáci přírodovědného kroužku a žáci školní družiny. Děti byly nadšené ze společné práce.

Cíl projektu

Cílem byla úprava prostoru v bezprostřední blízkosti školy.

Hlavní aktivity

Diskuse, brigády - na realizaci se podílelo vedení školy a koordinátorka projektu společně s účastníky ( dětmi z přírodovědného kroužku). Děti navozily mulčovací kůru a štěpku na vybudované záhony a pomáhaly s osázením.

Výstupy

 - Upravený a osázený břeh pod parkovištěm

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz