Posezení před tabulí

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Pitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energiePrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastruktura

Věk žáků od 15 do 19 let.

Škola

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 105
533 14 Kladruby nad Labem

Typ školy
Střední škola
Velikost školy
81 - 150 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Pardubický

Anotace

Projekt se zaměřil na problém zajistit škole mobilní vybavení, které bude možné umístit do atria školy a zde bude sloužit pro potřeby školy i obce při konání různých vzdělávacích, kulturních a společenských akcích. Diskuse o obsahu mikroprojektu se účastnili všichni žáci školy. Do plánování projektu se zapojilo 39 žáků 2. ročníků. Realizaci projektu uskutečnilo 19 žáků třídy 2. A, kteří provedli výběr, objednání a zakoupení vybavení. Skupina 4 žáků ze třídy 2. B instalovala vybavení do atria. Dvě žákyně z 2. A zpracovaly fotodokumentaci a vybraly fotografie z realizace mikroprojektu, které umístily na jednu ze zakoupených korkových tabulí.

Cíl projektu

Hlavním cílem mikroprojektu bylo vybavit atrium jednoduchým zařízením (lavice, tabule, nástěnky), které umožní využívat atrium jako venkovní učebnu a prostor pro konání besed a přednášek. Toto zařízení bude sloužit také potřebám obce při konání různých kulturních a společenských akcí.

Hlavní aktivity

Po výběru a naplánování projektu následovalo vyhledávání informací na internetu - zjištění nabídky dřevěných laviček a různých typů tabulí, porovnání cen výrobků, výběr konkrétního typu laviček a tabulí, vypracování rozpočtu projektu, stanovení počtu laviček a tabulí, objednání zboží a provedení platby. Většinu aktivit realizovali žáci za pomoci paní učitelky Kochové a Svatoňové.  Žáci si zkusili „cvičně“ objednat zboží online a prostřednictvím mailu výrobci a dodavateli dřevěných laviček. Poté se učili vyplnit příkaz k úhradě převodem peněz na účet dodavatele zboží a vyřídit reklamaci poškozené korkové tabule. Objednání a zaplacení zboží provedla paní ekonomka. V poslední etapě prací žáci zpracovali fotodokumentaci a umístili fotografie na korkovou tabuli. Nakonec instalovali lavičky a tabule v atriu a připravili je na první naplánovanou akci – mikulášské setkání s dětmi z místní MŠ.

Výstupy

- 4 mobilní dřevěné lavičky, které podle potřeby budou umístěny v atriu

- Jedna magnetická tabule, která nahrazuje klasickou tabuli a bude se používat k psaní

- Tři korkové tabule, které budou sloužit jako nástěnky

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz