Tvůrčí dílny v rámci Dne otevřených dveří

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženMéně nerovnostíMéně nerovnostíUdržitelná města a obceUdržitelná města a obcePartnerství ke splnění cílůPartnerství ke splnění cílů

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola Kaznějov

Školní 479,
331 51 Kaznějov
 

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Plzeňský

Anotace

Na naší škole proběhla realizace tvůrčích dílen v rámci Dne otevřených dveří. Součástí výstupu byla i výroba ozdob a dárečků při tvůrčích dílničkách v hodinách praktických činností, při výtvarné výchově a při práci v keramickém kroužku. Tyto výrobky byly použity na výzdobu Domu s pečovatelskou službou a prostor Městského úřadu v Kaznějově. Současně výrobky žáků tvořily obsah vánočních dárkových balíčků, které žáci předali po svém pěveckém vystoupení obyvatelům Domu s pečovatelskou službou. Žáci jsou touto formou nenásilně přirozeně vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k upevňování mezigeneračních vztahů, učí se žít společně, smysluplně s ostatními lidmi. Zapojení široké veřejnosti do tvůrčích aktivit v rámci Dne otevřených dveří a spoluúčast žáků na organizaci a realizaci tvůrčích dílen má pozitivní vliv na rozvoj vztahů v rámci komunity v důsledku realizace tvůrčích aktivit. 

Cíl projektu

- Zlepšení životního prostoru nejen ve škole, ale především v Domě s pečovatelskou službou a v budově Městského úřadu Kaznějov.

- Zlepšování mezigeneračních vztahů, zkvalitňování komunikace a spolupráce napříč generacemi, vytváření podmínek pro vedení žáků k zodpovědnosti a sounáležitosti v rámci obce, k péči o starší občany a jejich životní prostor.

Hlavní aktivity

- Výzdoba Domu s pečovatelskou službou - žáci

- Výzdoba prostor MěÚ Kaznějov a knihovny - žáci

- Příprava dárkových balíčků s výrobky žáků a dárků sponzorů – žáci

- Pěvecké vystoupení v Domě s pečovatelskou službou službou - žáci

- Tvůrčí dílny v rámci Dne otevřených dveří – spolupráce žáků s rodiči a s ostatními návštěvníky - žáci

 - Příprava nástěnky, polsterů, organizační záležitosti - žáci

Výstupy

- Dekorační předměty a dárečky z keramiky, FIMO hmoty, šperky, přáníčka pro výzdobu a potěšení. Z keramiky byly vyrobeny například novoroční prasátka, chaloupky, adventní věnečky, zvířátka, andělíčkové, ozdoby na stromeček, svícny. Z Fimo hmoty ozdobná držátka lžiček, svícny, šperky. Z korálků šperky. Z různých typů papírů přáníčka, visačky k dárkům, ozdoby na stromečky, na okna, záložky do knížek.

- Společná práce, komunikace, zodpovědnost, zkvalitnění života a životního prostředí našich spoluobčanů. Žákyně se při návštěvě Domu s pečovatelskou službou setkaly nejen se zaměstnanci, ale i s obyvateli domu, vyzdobily především společné prostory, okna, na stoly umístily například svícny. Obdobnou výzdobu provedly také v prostorách Městského úřadu v Kaznějově, v místní knihovně vyzdobily oddělení pro dospělé i oddělení pro děti. Zaměstnancům také předaly malý dáreček. Pěvecké vystoupení žáků naší školy udělalo obyvatelům Domu s pečovatelskou službou velikou radost. Samotní žáci měli ze společného setkání dobrý pocit.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz