Škola září nejen v září

Období realizace od 2011 do 2012.

Věk žáků od 10 do 11 let.

Škola

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí

Lukavice 118
561 51 Letohrad

Typ školy
Základní škola neúplná
Velikost školy
81 - 150 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Pardubický

Anotace

Na střeše školy instalovala firma solární panel, který napájí zářivky osvětlující prostor před školou. Žáci k němu vytvořili informační plakát o solární energii.

Cíl projektu

Osvětlit prostor před školou pomocí solární energie. Ukázat veřejnosti alternativní možnosti získávání energie.

Hlavní aktivity

1. Instalace panelů.
2. Informování veřejnosti.
3. Vytvoření plakátu o solární energii.
4. Slavnostní zakončení projektu.

Výstupy

- Solární systém na budově školy, sloužící k osvícení chodníků před školou i v zimních měsících.
- Informační tabule o solární energii.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz