Odpočinkové místo pod starou vrbou

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieKlimatická opatřeníKlimatická opatřeníPartnerství ke splnění cílůPartnerství ke splnění cílů

Věk žáků od 11 do 15 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Třebenice

Paříkovo náměstí 133
411 13 Třebenice

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

Ve městem postupně budovaném parku, který vzniká na pozemku mezi zdravotním střediskem a mateřskou školou, se nachází stará rozložitá vrba. Ve stínu tohoto stromu jsme vytvořili příjemné místo k posezení a odpočinku s výhledem na hrad Košťálov. V blízkosti stromu jsme zajistili instalaci lavičky a dřevěné knihobudky. Zákoutí jsme doplnili záhonem s bylinkami a krmítkem pro ptáky.  S realizací projektu nám pomohli zaměstnanci Městského úřadu v Třebenicích, kteří zabetonovali knihobudku, přivezli a sestavili lavičku a místo doplnili o odpadkový koš. Paní starostka nám obstarala kmeny na ohraničení záhonu a na výrobu cedulek k bylinkám. Členové zapsaného spolku Český granát nám pak pomohli s výrobou cedulek, věnovali některé bylinky a také knihy a časopisy do knihobudky. Žáci společně s panem školníkem vyrobili krmítko pro ptáky, které následně společně zabudovali do terénu. Celé místo jsme uklidili. Město ještě doplní odpočinkové místo o herní prvek – zábavný venkovní panel Piškvorky.

Cíl projektu

- Ve spolupráci s Městským úřadem v Třebenicích vytvořit odpočinkové místo ve stínu dominantního stromu. Odpočívadlo bude plnit více funkcí, mimo jiné i funkci vzdělávací.

- Prostřednictvím společné tvorby a následné údržby místa chceme ovlivňovat postoje žáků v oblasti EVVO a přijmout spoluzodpovědnost za vytváření kvalitního životního prostředí v obci a jejím bezprostředním okolí.

Hlavní aktivity

- Vybudovali jsme záhon s bylinkami (zrytí, osázení, zamulčování), ohraničení záhonu kulatinou (kmeny stromů) - žáci, materiál – paní starostka, bylinky – členové z. s. Český granát

- Zakoupili jsme lavičku, kterou zaměstnanci městského úřadu instalovali před strom a doplnili k ní odpadkový koš - žáci, zaměstnanci městského úřadu

- U místního truhláře jsme nechali vyrobit knihobudku, zaměstnanci městského úřadu ji ukotvili do země a my jsme ji doplnili knihami a časopisy - žáci, zaměstnanci městského úřadu

- Chlapci z II. stupně základní školy vyrobili krmítko v hodinách pracovní výchovy v dílně. Umístění (do země) provedli společně s panem školníkem - žáci, pan školník

- Záhon jsme doplnili dřevěnými popiskami k bylinkám - žáci, materiál – paní starostka a členové z. s. Český granát

- S našimi aktivitami jsme seznámili všechny žáky školy i mateřské školky, vysvětlili jsme jim náš záměr a účel knihobudky. Projekt prezentujeme na našich webových stránkách (včetně fotodokumentace ve fotogalerii. O realizaci projektu a jeho dokončení budeme také informovat v místním tisku. Zde současně upozorníme občany na účel knihobudky i celého místa a poučíme je, jakým způsobem s knihobudkou a bylinkami zacházet, aby nám sloužily co nejdéle - žáci

Výstupy

- Knihobudka doplněná knihami a časopisy

- Lavička

- Odpadkový koš

- Bylinkový záhon s dřevěnými popiskami

- Krmítko pro ptáčky

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz