S bylinkami napříč světy

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životKvalitní vzděláníKvalitní vzděláníPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieKlimatická opatřeníKlimatická opatření

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola Antonína Sochora Duchcov

Teplická 793/13
419 01 Duchcov

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

Během realizace projektu bylo na školní zahradě vytvořeno praktické stanoviště pro přiblížení ekosystému rybník – zahradní rybníček s různými druhy vodních rostlin a rybami, doplněný o vitrínku s nástěnnou tabulí dokumentující postup realizace a mapující rostliny a živočichy zde žijící. Součástí projektu bylo také vybudování pítek pro ptactvo, které budou sloužit nejen k osvěžení ptákům, kteří na školní zahradě žijí a hnízdí, ale také k jejich pozorování návštěvníky zahrady. To vše vzniklo díky spolupráci žáků, dodavatelských firem, rodičů, zaměstnanců školy, ale i obyvatel města Duchcova či okolí, kteří přispěli nejen svou prací, ale také materiálními dary. Důležitým úkolem při realizaci projektu bylo naučit žáky spolupracovat, myslet na přírodu a také na svou budoucnost v ní.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudovat stanoviště nejen pro praktickou činnost žáků školy a ostatních školských zařízení, ale i veřejnosti, které by návštěvníkům přiblížilo důležitost vody pro člověka i okolní přírodu.

Hlavní aktivity

- Do bylinkové zahrádky na zahradě školy byla doplněna zemina, kůra a nové bylinky, všechny bylinky byly navíc pohnojeny.

- Vedle bylinkové zahrádky byla vybudována stříška a do ní instalována informační tabule s přehledem pěstovaných bylin a jejich využitím.

- Stávající byliny byly sklizeny, nasušeny a zabaleny do vlastnoručně nazdobených pytlíčků. Sklizena byla také semínka některých stávajících bylin, která budou využita v jarních měsících k výměně semen v rámci Semínkovny.

- Pytlíčky s bylinkami byly předány místním seniorům.

Veškeré aktivity v rámci projektu realizovali žáci školy ve spolupráci s vyučujícími, správními zaměstnanci školy a některými rodiči. Partnerské firmy se podílely na výběru a dodávce materiálu, firma Bon-art zajistila výrobu informační tabule, kterou následně žáci nainstalovali do připravené stříšky.

Výstupy

- Doplněné byliny, zemina, kůra a hnojivo na stávající stanoviště Ekostezky – bylinkovou zahrádku                                            

- Vyrobená dřevěná konstrukce se stříškou pro umístění informační tabule

- Vyrobená a nainstalovaná informační tabule

- Nasušené a nazdobené pytlíčky s bylinkami

- Realizované setkání s místními seniory                         

- Nasbíraná semínka pro výměnu semen s veřejností v rámci Semínkovny    

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz