Učíme se navzájem

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životKvalitní vzděláníKvalitní vzděláníRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieKlimatická opatřeníKlimatická opatřeníPartnerství ke splnění cílůPartnerství ke splnění cílů

Věk žáků od 6 do 19 let.

Škola

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

Koněvova 100
417 42 Krupka 1
 

Typ školy
Jiné
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
10 001 - 100 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

Žáci 2. stupně ZŠ a gymnázia uspořádali pro své spolužáky z 1. stupně tematický multikulturní a poznávací den. Na stanovištích je seznámili se zajímavými plodinami, zvířaty, jídlem, ale i problémy vybraných zemí. V průběhu dne se učili mladší žáci od svých starších spolužáků, ale i obráceně, protože i ti mladší měli spoustu zajímavých poznatků a zážitků, které mohli vzájemně sdílet. Žáci Ekotýmu vytvořili pro své spolužáky i zajímavá pexesa, která své využití najdou mimo projektových dnů i v běžné výuce, byla nabídnuta i klientům v Domě s pečovatelskou službou.

Cíl projektu

Cílem bylo zvýšit povědomí žáků o globálních problémech, ekologických „zvěrstvech“ při pěstování palmy olejné, přiblížit žákům méně známé plodiny naší země i cizích zemí, tyto cizí země přiblížit i z hlediska zvyků, přispět k posilování patriotismu a pocitu sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme i k lidem, se kterými žijeme.

Hlavní aktivity

- Příprava, realizace a medializace projektového dne

- Práce na pexesu

- Medializace výstupů projektu, příklady dobré praxe

- Evaluace projektu

Výstupy

- Žáci 2. stupně ZŠ a gymnázia uspořádali pro své spolužáky z 1. stupně projektový multikulturní a poznávací den, kde je na stanovištích seznámili se zajímavými plodinami, zvířaty, jídlem, ale i problémy vybraných zemí. Formou přiměřenou věku se budou věnovat i problematice pralesy x palmový olej. Výstupy projektového dne jsou k dispozici na webu školy www.bgbzs.cz  i k prohlédnutí ve školním klubu a školní družině.

- V průběhu PD se učili mladší žáci od svých starších spolužáků, ale i obráceně, protože i ti mladší měli spoustu zajímavých poznatků a zážitků, které mohli vzájemně nasdílet.

- Žáci natočili o PD i krátký filmeček, ke zhlédnutí zde https://youtu.be/fpbq-jF5mrM    

- Na základě zjištěných poznatků z PD vytvořili žáci i zajímavá pexesa na téma luštěniny, obilniny, olejniny a ořechy, která své využití najdou mimo projektových dnů i v běžné výuce.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz