Workoutové hřiště v Radiměři

Období realizace od 2018 do 2019.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životKvalitní vzděláníKvalitní vzděláníRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženUdržitelná města a obceUdržitelná města a obceMír, spravedlnost a silné instituceMír, spravedlnost a silné institucePartnerství ke splnění cílůPartnerství ke splnění cílů

Věk žáků od 14 do 16 let.

Škola

Základní škola Radiměř

Radiměř 211, Radiměř 56907, okres Svitavy

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
81 - 150 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Pardubický

Anotace

Stačí jeden rodinný výlet

Stačí mít pár fajn přátel a spolužáků

Stačí mít fajn školu a dospělé, kteří vám věří

Stačí se zapojit do D-DUR

Stačí mít obec, která vychází aktivním lidem vstříc

Stačí si jít za svým snem, nebát se překážek a vytrvat

 

Mládež v Radiměři 2019 - workoutové hřiště

Cíl projektu

Žáci se do projektu D-DUR zapojili již s jasnou vizí a cílem. Projektový záměr – workoutové hřiště – si vybrali sami.

Hlavní aktivity

Celoroční aktivity žáků 8. a 9. ročníku školy spojené s projektem Mladí ladí D-DUR byly úspěšně ukončeny realizací a slavnostním otevřením workoutového hřiště, které proběhlo 26.7. 2019

Předání hřiště do užívání místní mládeži se zúčastnila velká skupina občanů napříč generacemi. Slavnostní stuhu přestřihl Jaroslav Hnát, žák 9. ročníku, který se nejvíce do celého projektu zapojil. Všichni zúčastnění poté shlédli velmi zajímavou ukázku cvičení na sestavě hřiště a na závěr si vše mohli sami vyzkoušet.

Žáci byli oceněni za obrovskou snahu a výdrž, jelikož se poprvé ve svém životě setkali s takovýmto náročným projektem a jejich rodiče jim byli neocenitelnou oporou. Velkou zásluhu na realizaci mají zastupitelé a radní obce, kteří byli velmi vstřícní a finančně zaštítili realizaci hřiště, jelikož dotační žádost na Ministerstvu pro místní rozvoj nebyla podpořena. Starosta obce v průběhu celého projektu významně pomáhal a díky němu bylo hřiště dostavěno v termínu, který byl dětem slíben.

Výstupy

Workoutové hřiště Radiměř – cvičební prvky, lavičky, koše na tříděný odpad, výsadba rostlin a dřevin.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz