Úprava okolí budovy Základní školy v Borotíně

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Rovnost mužů a ženRovnost mužů a ženPitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieŽivot na soušiŽivot na soušiMír, spravedlnost a silné instituceMír, spravedlnost a silné instituce

Věk žáků od 6 do 10 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
81 - 150 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Jihočeský

Anotace

Projekt spojuje řešení hned několika problémů, které se týkají okolí školy, školního hřiště a dvorku. Vychází zejména z požadavků žáků školy, pedagogů a dalších zaměstnanců školy, rodičů žáků a dalších obyvatel i návštěvníků obce. Navazuje na strategický plán školy obce i mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno. Součástí projektu je úprava prostranství v okolí budovy Základní školy v Borotíně a na školním hřišti, zvýšení atraktivity prostranství v okolí budovy školy nejen pro žáky, ale také pro občany obce, zvýšení využití venkovní učebny a školního hřiště nejen žáky školy, ale i veřejností, zejména v odpoledních hodinách a v době školního volna. Dále projekt řeší podporu drobného pěstitelství a správného nakládání s bioodpadem. V neposlední řadě pak projekt reaguje na požadavek starších žáků školy na zajištění kol, na kterých do školy dojíždí.

Cíl projektu

1. Zvýšit estetickou úroveň bezprostředního okolí školy

2. Zvýšit atraktivitu školního hřiště a venkovní učebny

3. Zvýšit povědomí dětí i občanů obce o možnostech nakládání s bioodpadem

4. Zlepšit dopravní obslužnost a zajistit atraktivitu jednoho z odpočinkových míst v obci

Hlavní aktivity

1. V rámci výuky či v zájmových kroužcích pracovali na projektu žáci se svými vyučujícími:

- osázení truhlíků
- oprava a nátěr kontejnerů
- oprava laviček na školním hřišti – nátěry, odstranění starých prken
- předpěstování sazenic do bylinkové zahrádky a truhlíků na okna

2. Zajištění vybavení 

- odpadkové koše – instalace zaměstnanci obce
- kolostavy – instalace zaměstnanci obce
- nádrž na vodu
- nářadí a náčiní
- nová prkna na lavičky, vybavení venkovní učebny – místní podnikatel
- box na uložení nářadí

3. První brigáda dětí a rodičů 18. 5. 2016

- úprava živých plotů
- instalace kompostéru, bylinkové zahrádky
- vlastní sazenice do truhlíků (dar od rodičů)
- úprava venkovní učebny
- zúčastnilo se 36 rodičů žáků se svými dětmi

4. Slavnostní otevření spojené s brigádou 23. 6. 2016

- druhá brigáda na údržbu živých plotů a instalaci laviček na školním hřišti
- dokončovací práce
- spojeno se slavnostním otevřením, zábavným odpolednem a vyhodnocením akce
 

Výstupy

1. osázené truhlíky na oknech v průčelí budovy školy

2. opravené, natřené a osázené stávající kontejnery na zeleň před vchodem do školy

3. upravené živé ploty v okolí školy a před sportovní halou

4. upravená venkovní učebna – nátěr, vybavení (lavice a stůl – set)

5. opravené lavičky na školním hřišti – nátěr, nová prkna

6. bylinková zahrádka

7. kompostér, nádrž na vodu a nářadí pro péči o květiny, box na ukládání nářadí

8. tři odpadkové koše v okolí školy (zastávka autobusu, hřiště, venkovní učebna)

9. kolostavy pro celkem 12 kol (6 na dvoře školy, 6 u hřiště)

10. sada nářadí a náčiní pro péči o květiny

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz