Úprava okolí Muchovy lípy

Období realizace od 2017 do 2018.

Cíl udržitelného rozvoje: Udržitelná města a obceUdržitelná města a obce

Věk žáků od 8 do 10 let.

Škola

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí

Lukavice 118
561 51 Letohrad

Typ školy
Základní škola neúplná
Velikost školy
81 - 150 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Pardubický

Anotace

Do projektu se zapojili žáci 3. – 5. ročníku. Z naplánovaných záměrů nakonec společně se zastupiteli vybrali úpravu okolí Muchovy lípy, která je vyobrazena na obraze Alfonse Muchy.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vylepšit místo/obec, kde žijeme, kam chodíme do školy.

V rámci projektu se podařilo naplnit následující dílčí cíle:

Žáci si vyzkoušeli pracovat se svými pocity a smysly (vytvořili pocitovou mapu obce).

Žáci rozvíjeli své prezentační schopnosti při představování svých nápadů zastupitelstvu.

Žáci prohloubili své znalosti o historii obce.

Žáci rozvíjeli komunikaci a spolupráci.

Žáci si vyzkoušeli, že se mohou podílet na tvorbě okolí obce.

Hlavní aktivity

Jen co žáci poznali sami sebe a místo, ve kterém žijí, začali zjišťovat díky pocitovým mapám, která místa v obci se nám líbí, která jsou nepříjemná pro jejich návštěvu, která jsou historicky zajímavá a podobně. Jen co jsme si prošli všemi kroky, mohli jsme začít s vytyčením vizí, co by mohlo být v obci jiné, lepší.

Z našich záměrů jsme vybrali dva – Okolí Muchovy lípy a Úpravu aleje od historické budovy místního Dvora. Záměry si žáci zpracovali do prezentací a dne 15. 5. vyrazili na Obecní úřad Lukavice, kde své vize představili zastupitelstvu, které se mohlo k navrhovaným úpravám vyjádřit.

Z naplánovaných projektů jsme nakonec společně se zastupiteli vybrali úpravu okolí Muchovy lípy, která je vyobrazena na obraze Alfonse Muchy Přísaha omladiny u slovanské lípy. Na konci školního roku došlo k úpravě břehu kolem tohoto památného stromu a umístění lavičky. Vše bylo za hojné účasti občanů představeno veřejnosti 25. 6. na slavnostním dni přímo u Muchovy lípy.

Výstupy

V rámci projektu jsme ověřili metodiku ŠUŽ a upravili okolí Muchovy lípy, kde byla umístěna lavička.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz