Vylepšení prostoru hřiště u školy

Období realizace od 2019 do 2020.

Cíl udržitelného rozvoje: Udržitelná města a obceUdržitelná města a obce

Věk žáků od 13 do 15 let.

Škola

Základní škola Smidary

J.A.Komenského 326
Smidary
503 53, okres Hradec Králové

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Královéhradecký

Anotace

Projekt realizovali vybraní žáci z 8. a 9. třídy. Vylepšilo se sportovní hřiště u školy, na které mohou docházet i místní občané. Koupili se 3 venkovní lavičky na sportovní hřiště.

Cíl projektu

Cílem našeho projektu bylo vylepšení prostoru hřiště u školy v naší obci, na které mohou docházet i místní občané a vytvořit tak místo, kde se může místní komunita scházet.

Dílčí cíle, které byly díky projektu naplněny:

Žáci se naučili lépe komunikovat a spolupracovat

Seznámili se s historií místa, hospodářstvím, kulturou místa

Hlavní aktivity

Hlavní aktivity seznámení místem bydliště, proběhly v zimě.

Koupit 3 venkovní lavičky na sportovní hřiště.

Oslovit vedení obce a uspořádat společné schůzky.

Výstupy

Zvelebili jsme sportovní hřiště, kde se bude scházet místní komunita.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz