Workoutové hřiště v Prosetíně

Období realizace od 2019 do 2020.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životUdržitelná města a obceUdržitelná města a obce

Věk žáků od 13 do 14 let.

Škola

ZŠ a MŠ Prosetín

Prosetín 3
539 76
okres Chrudim

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Pardubický

Anotace

Projekt byl realizován se žáky osmé třídy ve věku 13 až 14 let naší školy. Žáci v rámci projektu zjistili, že je v obci nedostatečné vyžití pro náctileté děti. Realizací projektu vzniklo workoutové hřiště na prostranství u pošty, které bylo do té doby nevyužívané.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo více si všímat a vnímat místo, kde žijeme. Vyslechnout názory druhých a pokusit se vzájemně domluvit.

Díky realizaci projektu došlo k naplnění následujících cílů:

žáci se naučili lépe spolupracovat a komunikovat nejen mezi sebou, ale i s dospělými, dokázali argumentovat, prosadit svůj názor, ale také naslouchat názorům druhých

- naučili se plánovat a promýšlet jednotlivé kroky 

- učili se vyhledávat informace a pracovat s nimi

- lépe poznali sami sebe, přemýšleli o svých silných a slabých stránkách

- lépe poznali místo, kde žijí nebo chodí do školy, seznámili se s jeho historií, vytvořili si k naší obci pevnější pouto

- získali větší přehled o práci zastupitelů obce, o jejich pravomocích

Hlavní aktivity

září, říjen Vytváříme bezpečné prostředí – při realizaci tohoto kroku jsem nepracovala s metodikou ŠUŽ, využívala jsem aktivity z nápadníku Třída v pohodě (např. Papírová válka trochu jinak, Malování jednou tužkou, Marek a Petra/Abigail, Barevné kruhy, …), aktivity jsem zařazovala především v třídnických hodinách, hlavním výstupem bylo vytvoření třídních pravidel komunikace

říjen, listopad 2019Vnímáme sebe i místo 

práce s metodikou Silné stránky v akci (hodina ČJ a VKO) – aktivity se účastnili všichni žáci, včetně žáka s LMP (pracoval s asistentkou pedagoga)

- smyslové vnímání přírody (PČ a VV) – pracovali všichni žáci pod mým vedením, s výtvarnou prací nám pomohla vyučující výtvarné výchovy (Mgr. V. Zahálková)

- mapování místa pocitovou mapou – zapojili se všichni osmáci, mapu jsme si sami nakreslili, každý dostal zmenšenou verzi (formát A4) a přesné instrukce, žáci se ptali vždy pěti respondentů (obyvatel Prosetína, měli dbát na „pestré složení“ své pětice), názory respondentů (obyvatel Prosetína) jsme zaznamenali do společné pocitové mapy, získali jsme zajímavé údaje o oblíbených i neoblíbených, případně nebezpečných místech v obci

prosinec 2019  … Přemýšlíme o udržitelném životě

- pobyt v Horním Maršově – 2. – 4. 12. 2019, mimo jiné aktivita Komunitní mapa

- v hodinách VKO jsme přemýšleli o udržitelném životě v naší obci

leden, únor 2020Poznáváme místo do hloubky 

– kniha Prosetín obec a škola v proměnách času – diskuse s autorkou Mgr. Lucií Frišovou (hodiny ČJ, D a VKO)

- příběhy místa – hodiny ČJ a VKO

únor, březen 2020 Plánujeme budoucnost místa

- tvorba vize místa (hodiny VKO)

- příprava setkání s komunitou, účast na zasedání obecního zastupitelstva (4 žáci) – pozvání zastupitelů na setkání

- prezentace naší práce komunitě – 10. března 2020, prezentace realizovaných aktivit, představení tří variant (zahradní altán na volném prostranství u pošty, úprava autobusové zastávky u školy, workout na volném prostranství u pošty), diskuse s představiteli obce, setkání se účastnili všichni osmáci, tři zastupitelé (včetně pana starosty a místostarosty), zástupci školy a rodičů (viz. prezenční listina)

březen, duben 2020 Vybíráme a promýšlíme projekt 

- aktivity proběhly v on-line prostředí, účastnili se všichni osmáci, vybrali si realizaci workoutového hřiště

září, říjen 2020 Realizujeme projekt

- 21.9. 2020 - schůzka s novým panem starostou (bývalý pan místostarosta) a s paní ředitelkou, výběr konkrétního workoutového hřiště, domluva o spolufinancování hřiště obcí, žáci se zavázali hřiště udržovat

listopad 2020Hodnotíme a promýšlíme co dál

- aktivita proběhla on-line přes školní informační systém Edookit

Výstupy

Během realizace projektu jsme se navzájem lépe poznali, naučili se spolupracovat a komunikovat, přijímat názory a argumenty ostatních, naslouchat jim. Blíže jsme se seznámili s naší obcí, všímali si hezkých, méně hezkých i vyloženě ošklivých či nebezpečných míst kolem sebe.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz