Stezka „Potkávačka za humny“

Období realizace od 2017 do 2018.

Cíl udržitelného rozvoje: Udržitelná města a obceUdržitelná města a obce

Věk žáků od 10 do 10 let.

Škola

Základní škola a mateřská škola Stěžery

Lipová 32
503 21 Stěžery
okres Hradec Králové

Typ školy
Základní škola neúplná
Velikost školy
81 - 150 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Královéhradecký

Anotace

Projekt byl realizován se žáky 4. ročníku základní školy. V rámci projektu vznikla Stezka „Potkávačka za humny“ která byla otevřena v září 2018 při akci „Stěžerské šlapačky“.

Cíl projektu

Díky realizaci Stezky „Potkávačka za humny“ v rámci projektu došlo k naplnění následujících cílů:

Žáci si vyzkoušeli vnímat obec všemi smysly (vytvořili pocitovou mapu obce).

Žáci prohloubili své znalosti o historii obce.

Rozvíjeli své prezentační schopnosti při představování svých nápadů místní komunitě a zastupitelům.

Žáci rozvíjeli komunikaci a spolupráci.

Učili se respektu k práci ostatních.

Hlavní aktivity

Během června 2018 změříme vzdálenost obou okruhů

pomocí aplikací s GPS (Runtastic, Endomondo). Okruhy jsme vyznačili do mapek, přidali vzdálenost a očíslovali místa s plánovanými prvky. Vysvětlení bylo v legendě pod mapkou.

Do konce června 2018:

Namalovali jsme koš pro pejskaře

vytipovali konkrétní místa, kam jsme umístili nášlapnou stezku, houpačku, chýši …

vybudovali jsme nášlapnou stezku

našli jsme vhodný typ lavičky, zjistili její cenu a požadali Agrosem o sponzorský dar

Agrosem jsme požádali o „srovnání‘‘ části cesty od úvozu k rozcestníku

v místě odpočinku jsme založili bylinkovou zahrádku s pítkem pro ptáky

všechny prvky, které jsme zbudovali, byli během procesu vzniku opatřeny provizorní informační cedulí (zalaminovaná čtvrtka)

Do konce září 2018 vypálíme směrovky na rozcestník (Stěžírky, Stěžery, les, Těchlovice).

Během října a listopadu proběhl úklid a prořezání křovin podél cesty za úvozem. Vzhledem k odstranění betonu uspořádáme brigádu rodičů, zakončenou opékáním.

S žáky jsme vybudovali chýši pro děti a upevnili houpačku.

Výstupy

V rámci projektu jsme ověřili metodiku ŠUŽ a vybudovali Stezku „Potkávačka za humny“ s žáky 4. třídy základní školy.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz