Mezigenerační dialog

Období realizace od 2019 do 2020.

Cíl udržitelného rozvoje: Kvalitní vzděláníKvalitní vzděláníPrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastruktura

Věk žáků od 17 do 18 let.

Škola

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

Velká 3, 503 41
Hradec Králové

Typ školy
Střední škola
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
10 001 - 100 000 obyvatel
Kraj
Královéhradecký

Anotace

Projekt byl realizován se žáky 3. ročníku oboru Kosmetička. V rámci projektu proběhla přednáška pro seniorky o ekologickém způsobu cestování a využívání přírodní české kosmetiky. Seniorky získaly kosmetické balíčky.

Cíl projektu

Díky projektu se podařilo prohloubit mezigenerační komunikaci a vzájemnou inspiraci při realizaci přednášky pro seniory. Mimo jiné došlo u žákyň k prohloubení sebepoznání, objevování nejen svého vnitřního potenciálu, ale i potenciálu skupiny.

Dílčí cíle:

žáci se naučili lépe komunikovat napříč generacemi

zlepšili si prezentační schopnosti

rozvíjeli kritické myšlení (

rozvíjeli IT dovednosti (tvorba prezentací, vysílání v teams, videokonference)

Hlavní aktivity

Mezi první aktivity patřilo „mapování místa“, kde žákyně chodí do školy. Zmapovaly část Malého a Velkého náměstí v Hradci Králové a prostředí před školou v ulici Dlouhá. Tato budova však byla v průběhu projektu vrácena zřizovateli, a tak se finální nápad na realizaci projektu týkal uspořádání přednášky pro seniory. V rámci hodin anglického jazyka jsme pracovali s kartami kladných a záporných vlastností a diskutovali jsme v rámci skupiny, jak sami sebe vidíme.

V prosinci 2019 jsme se zúčastnili motivačního pobytu v Horním Maršově. Zde jsme podstoupili aktivity na stmelení kolektivu a vyzkoušeli si hru, ve které jsme investovali peníze  a snažili se vybudovat rekreační zařízení, nové sjezdovky. Uvědomili jsme si přímý dopad na životní prostředí.

V září 2020 proběhlo jednání v neziskové organizaci ProstorPro a následně 24.9. se konala samotná akce, přednáška pro seniory, kteří byli zasaženi vlnou koronaviru nejvíce a my se jim rozhodli zpříjemnit odpoledne a zároveň je poučit o přírodní kosmetice a ekologickém cestování po Japonsku.

Přednášku realizovaly děvčata ze 3. ročníku oboru Kosmetička, bývalý student oboru Hotelnictví Šimon Přibyl, Mgr. Pultarová a Mgr. Kudelková.

Výstupy

Proběhla přednáška o ekologickém způsobu cestování a využívání přírodní české kosmetiky. Seniorky získaly kosmetické balíčky, aby produkty samy vyzkoušely.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz