Rozcestník na frekventovaném místě

Období realizace od 2018 do 2019.

Cíl udržitelného rozvoje: Udržitelná města a obceUdržitelná města a obce

Věk žáků od 15 do 18 let.

Škola

Střední škola společného stravování Ostrava - Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30
Ostrava-jih

Typ školy
Střední škola
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
100 001 - 500 000 obyvatel
Kraj
Moravskoslezský

Anotace

Žáci 1. ročníku obor cukrář (ve věku 15 – 18 let) se zapojili do programu Školy pro udržitelný život, jehož cílem bylo podpořit školní kolektiv v aktivitách přispívajících ke zlepšení životního prostředí a kvality života ve svém okolí.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo umožnit žákům třídy navázat dialog s osobami s rozhodovací pravomocí na místní úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby díky tomuto dialogu spolupracovali při realizaci projektu. Dalším cílem bylo zrealizovat projektový záměr – Rozcestník. Žáci vytvářeli návrhy rozcestníků, opětovně se setkali se zástupci obce, zjistili, jaká povolení jsou potřebná k umístění rozcestníku.

Dílčí cíle:

Prostřednictvím dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí v rámci dvou sdílecích setkání zhodnotit své návrhy projektů z hlediska proveditelnosti a dopadu návrhů. Dozvědět se, jak postupovat v jednotlivých projektových záměrech, aby se staly proveditelné. 

Prezentace aktivit třídy CU1 v IC OSN v Praze.

Závěrečné setkání třídy se zapojenými osobami obce, školy a Ing. Hájkové na slavnostním ukončení projektu.

Hlavní aktivity

Hlavní aktivity byly např. mapování, kdy žáci měli možnost vyjít ze školy, úkoly vypracovávali ve skupinkách a mohli mezi sebou diskutovat o svých zjištěních. Také u zpracovávání VIZE se zapojili všichni přítomní, každý se vyjádřil a společně pak vybírali to, co je z jejich pohledu nejpodstatnější. Všechny zainteresované strany se vždy domluvily a respektovaly vzájemně své názory.

Výstupy

V rámci projektu bylo realizováno umístění rozcestníku na frekventovaném místě. Rozcestník byl umístěn 20. 6. 2019. Na zajištění se podíleli nejen žáci a vedení školy, ale především zástupci městského obvodu Ostrava – Jih, kteří nám byli velice nápomocni při zajišťování všech potřebných schvalovacích dokumentů.

Přínos projektu vidím především v socializaci žáků, v pochopení slov komunikace, dialog, respektování, tolerance, udržitelnost. Žáci se dostali do prostředí, kde by se bez projektu zřejmě nedostali – od návštěvy Maršova až po obecní úřad a jednání s místostarosty obce.

Přínos projektu byl především v socializaci žáků, v pochopení slov komunikace, dialog, respektování, tolerance, udržitelnost.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz