Zasazení památné lípy

Období realizace od 2017 do 2018.

Cíl udržitelného rozvoje: Udržitelná města a obceUdržitelná města a obce

Věk žáků od 10 do 10 let.

Škola

Základní škola a mateřská škola Libchavy

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Pardubický

Anotace

Do projektu se zapojili žáci 5. ročníku. Z naplánovaných záměrů nakonec společně se zastupiteli vybrali zasazení lípy k památce významného občana, pana Ing. Karla Urbana.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo poznat místo, kde žijeme více do hloubky. Povšimnout si významné osobnosti a uctít její památku a odkaz, který v místě zanechal.

Díky realizaci projektu došlo k naplnění následujících cílů:

Žáci si prohloubili pozitivní vztahy ve třídě.

Rozvíjeli vztah k místu, kde žijí.

Zlepšili si své komunikační strategie a spolupráci.

Žáci také přispěli k propojení aktivit školy s děním v obci.

Hlavní aktivity

Kromě jiných aktivit jsme v rámci projektu prožili např:

Vnímání místa prostřednictvím jednotlivých smyslů, kdy jsme poslouchali a rozpoznávali zvuky naší obce.

Hru „Ovčák a ovce“, při které jsme se přesvědčili, že se na sebe můžeme ve třídě navzájem spolehnout.

Navštívili jsme Obecní úřad v Libchavách, kde proběhla prohlídka a také beseda s paní starostkou.

Vytvářeli jsme si „Pocitové mapy obce“, kam jsme zakreslovali nejen místa, která máme v obci rádi, ale také místa, která považujeme my i naši blízcí za nebezpečná a ošklivá.

Vysvětlili jsme si pojem „trvale udržitelný život“ a zjistili, že je postaven na 3 důležitých pilířích – sociálním, ekologickém a ekonomickém.

Uskutečnili jsme tematickou výuku, kdy jsme zjišťovali o naší obci různorodé informace, které nás zajímaly.

Vytvořili jsme si „Příběhy místa“, kde jsme nakreslili a napsali, jak každý z nás vnímá obec Libchavy.

Dále jsme plánovali budoucnost naší obce Libchavy, kde jsme dospěli k závěru, že bychom chtěli společně slavnostně zasadit památnou lípu místnímu historikovi a vypravěči, panu Ing. Karlu Urbanovi.

V rámci výuky přírodovědy se naše třída zapojila do vytváření jedné cedule plánované naučné stezky. Díky mnohým školním akcím a této spoluúčasti na naučné stezce jsme hodně spolupracovali právě s panem Ing. Karlem Urbanem.

Díky jeho článkům v Libchavském zpravodaji jsme se dověděli mnoho zajímavých historických informací o naší obci. Pan Urban inicioval konání různorodých obecních akcí a snažil se tak svým působením zachovat tradice a zvyky obce pro mladší generace. Také myšlenka nově vznikající naučné stezky se zrodila z jeho popudu. Pan Urban se však slavnostního otevření této stezky již nedočkal.

Proto jsme v den slavnostního otevření naučné stezky, v neděli 3. června 2018, společně vysadili památný strom – lípu, která je symbolem poděkování a projevem vděčnosti tomuto úžasnému historikovi a vypravěči.

Po domluvě s paní starostkou jsme se rozhodli umístit tuto lípu do centra obce, do prostoru místního hřbitova vedle našeho krásného kostela sv. Mikuláše.

Vybrali jsme si lípu z několika důvodů – jednak je tento strom vyjádřením české státnosti. Ale také nám připadá ze všech druhů stromů jako nejdůstojnější pro vyjádření toho, že si pana Urbana velmi vážíme a ceníme si všech poznatků a informací o naší obci a její přírodě, které nám předal. 

Přejeme si, aby symbolicky s touto lípou nadále rostly a upevňovaly se v srdcích a mysli občanů naší obce místní tradice, které jsou díky panu Urbanovi v Libchavách živé a udržují se v povědomí lidí.

Výstupy

V rámci projektu jsme se obohatili celým procesem programu škola pro udržitelný život a zasadili památnou lípu na počest místního historika a vypravěče.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz