Rozšíření workoutového hřiště v Třebenicích

Období realizace od 2019 do 2020.

Cíl udržitelného rozvoje: Udržitelná města a obceUdržitelná města a obce

Věk žáků od 15 do 15 let.

Škola

Základní škola a Mateřská škola Třebenice

Paříkovo náměstí 133
411 13 Třebenice

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

Dlouhodobým problémem naší obce, který trápil žáky na II. stupni naší školy, bylo, že nemají v naší obci žádný prostor k volnočasovým aktivitám a ke smysluplnému trávení volného času. Na pozemku města při cestě ze základní školy do školní jídelny se nám před dvěma roky podařilo vybudovat venkovní posilovnu. Je to místo, které sousedí s dětským hřištěm, takže posilovnu mohou využívat jak starší žáci školy, tak rodiče nebo prarodiče dětí hrajících si na dětském hřišti. A vlastně i senioři nebo návštěvníci Třebenic. S realizací projektu nám pomohli zaměstnanci Městského úřadu v Třebenicích, získali jsme podporu paní starostky i obyvatel obce. Venkovní posilovnu se nám následně podařilo doplnit o lavičky a odpadkový koš. V tomto projektu jsme se rozhodli pokračovat v budování našeho hřiště a doplnit ho o další herní prvek – venkovní zapuštěnou trampolínu.

Žáci se realizací projektu učili vnímat životní prostředí v obci. Poznali, že se na dění v obci mohou spolupodílet a mohou je i příznivě ovlivňovat. Byli vedeni k ohleduplnosti k přírodě a ke zdravému životnímu stylu.

Cíl projektu

Žáci se realizací projektu učili vnímat životní prostředí v obci. Poznali, že se na dění v obci mohou spolupodílet a mohou je i příznivě ovlivňovat.

- žáci si mezi sebou nastavili funkční pravidla komunikace a spolupráce

- jiným pohledem začali vnímat místo, kde žijeme a které bychom měli dobře znát

- získali možnost spolupodílet se na dění v obci, ovlivnit kvalitu života v obci

- zejména díky pobytu v Horním Maršově se rozšířil kulturní a environmentální rozhled žáků

- žáci se naučili lépe porozumět životu v obci

- žáci se zabývali mezigeneračními vztahy a zjistili, že je důležité si vzájemně pomáhat 

- žáci byli vedeni k porozumění a ohleduplnosti (ve vztahu k ostatním občanům)

- projekt prospěl k vnímavosti a citu pro životní prostředí, byl zacílen na životní hodnoty žáků

 

Hlavní aktivity

Při realizaci projektu jsme postupovali podle nové metodiky SUŽ. V úvodu jsme pracovali na nastavení pravidel komunikace a spolupráce, zahráli jsme si přitom zajímavé hry na spolupráci v týmu a kooperaci. Shodli jsme se na sedmi základních třídních pravidlech. Zjistili jsme, že pravidla jsou důležitou součástí našeho života. Neobejdeme se bez nich nejen ve třídě, ale v jakémkoliv jiném kolektivu.

V dalším kroku jsme se vydali na cestu labyrintem. Nejprve jsme se podívali na video s názvem „Soar“. Povídali jsme si, o čem příběh byl a jakou měl hlavní myšlenku. Zjistili jsme, jaké vlastnosti by měl člověk mít, chce-li něco dokázat (být vytrvalý a nevzdávat se, pomáhat si, být trpělivý, …). Ve skupinách jsme si zavedli desky na portfolio, do kterých jsme jako první vložili svůj vlastní labyrint, zatím s prázdnými okénky. Vybarvili a popsali jsme si první krok „Vytváříme bezpečné prostředí ve třídě“.

Potom jsme se ve skupinách pustili do kreslení pocitové mapy. Dostali jsme předtištěnou mapu našeho města a vybarvovali jsme, která místa se nám ve městě líbí nebo nelíbí, která nám připadají nebezpečná, která jsou nějak významná apod. Své mapy jsme porovnávali a diskutovali o tom, co kdo vybarvil.

Součástí projektu byl také třídenní motivační pobyt ve Středisku ekologické výchovy Sever v Horním Maršově. Žáci se na něj pečlivě připravovali již před odjezdem. Nejpracnějším úkolem byla příprava prezentace naší školy a aktivit, které jsme v projektu ŠUŽ již podnikli. Do prezentace v PowerPointu jsme nejprve museli napsat stručné texty v bodech, doplnit ji fotografiemi z našich aktivit a nakonec se naučit o jednotlivých bodech samostatně povídat. Podmínkou bylo, že se do prezentace v Horním Maršově zapojí všichni žáci. Důležité bylo i dodržení pravidel správné prezentace. 

Také lektoři pro nás měli připraven velmi pestrý program (dopolední, odpolední i večerní). Po příjezdu jsme začínali seznamovacími týmovými aktivitami v klubovně i venku na hřišti. Všechny aktivity byly zaměřené na vzájemnou spolupráci, ale současně byly zábavné. Následovala prohlídka Horního Maršova (jako vždy i s nějakými zajímavými úkoly). Asi nejvíc se nám líbila večerní návštěva starého opuštěného kostela, doprovázená zvláštní atmosférou, díky které si většina z nás odnesla velmi emotivní zážitek. 

Druhý den jsme si zahráli simulační hru Fishbanks, ve které jsme se učili domlouvat si různé strategie, hospodařit s penězi i přírodním bohatstvím a spolupracovat ve skupině. Moc nás to bavilo a bylo to poučné. Odpoledne jsme se znovu vydali do Horního Maršova, tentokrát jsme měli za úkol provést výzkum. Nejprve jsme ve skupinách museli získat informace o infrastruktuře města, které jsme následně zpracovali, vyhodnotili a prezentovali před ostatními skupinami. Na základě získaných informací jsme potom vysvětlovali důležitost tří pilířů udržitelného rozvoje (pilíř environmentální, ekonomický a sociální).

Na večer jsme měli za úkol připravit si divadelní vystoupení, ve kterém ztvárníme některá z pravidel udržitelného života v obci. Scénky byly vtipné. Navíc jsme dostali k dispozici velké množství rekvizit, takže i při přípravě kostýmů jsme se moc nasmáli.

Poslední den jsme tvořili mapu naší obce a využívali přitom vlastní zkušenosti z tvorby pocitové mapy.

Po návratu z Horního Maršova jsme se vydali na setkání s paní starostkou. Diskutovali s ní o naší pocitové mapě a také o našem záměru pokračovat v budování workoutového hřiště a doplnit ho o venkovní zapuštěnou trampolínu. Museli jsme ji přesvědčit zejména o tom, že trampolína je bezpečná pro všechny návštěvníky hřiště. Souhlas jsme získali. 

Další jednání se zástupci města se z důvodu jarního uzavření škol uskutečnilo až v září 2020. Zastupitelům jsme především podávali informace o průběhu projektu, seznámili jsme je s našimi plány na další rozšiřování hřiště. Dostali jsme nabídku pomoci ze strany města. V závěru jsme zastupitele pozvali na slavnostní zprovoznění herního prvku a zakončení projektu.

Následoval výběr trampolíny na internetu a objednání. Po doručení bylo potřeba trampolínu smontovat a vyhloubit jámu pro její usazení. Toho se ujali chlapci za pomoci pana školníka. 

Dívky se pak postaraly o propagaci nového doplňku našeho hřiště mezi ostatními žáky naší školy, o fotodokumentaci celého projektu, zveřejnění fotografií a informací o projektu na nástěnkách ve škole, na vývěsce před školní budovou a na internetových stránkách školy. Sestavili také pravidla bezpečného používání trampolíny a seznámili s ní žáky naší školy.

Výstupy

V rámci projektu byla nově vzniklá venkovní posilovna, která se postupně stává vhodným místem pro setkávání a smysluplné trávení volného času mladých lidí, doplněna o venkovní zapuštěnou trampolínu. Tím došlo ke zkvalitnění a rozšíření venkovního prostoru, který tak může efektivně sloužit většímu množství návštěvníků.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz