Archimédův šroub na Kouzelné zahradě

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní životZdraví a kvalitní životKvalitní vzděláníKvalitní vzděláníRovnost mužů a ženRovnost mužů a ženDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieUdržitelná města a obceUdržitelná města a obceŽivot na soušiŽivot na souši

Věk žáků od 6 do 11 let.

Škola

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí

Lukavice 118
561 51 Letohrad

Typ školy
Základní škola neúplná
Velikost školy
81 - 150 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Pardubický

Anotace

Projekt byl zaměřen na téma čas a jistě se stane inspirací pro další zajímavé aktivity na škole. Došlo k obohacení školní zahrady o netradiční výukové i relaxační prvky (přesýpací hodiny do altánu, Archimédův šroub s jezírkem, úprava ohniště a jeho okolí, vybudování miniles, broukoviště, informační tabule).

Žáci, jejich rodiče i ostatní zájemci mohou poznávat věci trochu blíže, vyzkouší si některé jevy na vlastní kůži, poznávají přírodu a její zákonitosti jinak, než jen z učebnic, tabulí, IT zdrojů aj. A při tom všem poznání si hrajeme a bavíme se. Blíže se seznamujeme s pojmem času, s životem kolem vody, objevujeme kouzlo fyzikálních a přírodních zákonů.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšit estetický vzhled zahrady, zpříjemnit místa pro společná setkávání rodičů, žáků, pedagogů a ostatních návštěvníků školy, vytvořit prostor pro výuku venku. Dále také vytvořit útočiště pro zvěř. 

Hlavní aktivity

Archimédův šroub, jehož součástí je zakryté jezírko s rostlinstvem:

Tuto část realizovali hlavně rodiče – tatínci. Pan Dudek – truhlář - vyrobil achimédův šroub, sehnal pána, který vyrobil jezírko, provedl instalaci šroubu a jako bonus zhotovil žlábek, který přivádí vodu ze šroubu zpět do jezírka. Pan Haupt – zahradník - nám byl nápomocen při osázení prostoru kolem jezírka. Pro kameny k jezírku jsme jednou zajeli do lomu v Liticích. Děti je poté umístily ještě na kopec hlíný, který tam zbyl po výkopu jezírka a vznikla tak malebná skalka. Následně se starají, aby nám vše pěkne kvetlo.

Přesýpací hodiny umístěné v zahradním altánu (ručně dělané rodičem, doba přesýpání = 1 vyučovací hodina):

Výroba tohoto prvku byla další výzvou pro pana Dudka – tatínka, truhláře, který hodiny sám navrhl a vyrobil. Přesýpají sice trochu déle, než by měli, ale nám to nevadí, budeme déle na čerstvém vzduchu.

Úprava ohniště a jeho okolí (broukovitě, ,,minipralesa“, malého ,,geokoutku“):

Výkopové práce provedl zaměstnanec OÚ Lukavice. Pro kameny na ohniště jsme jeli asi třikrát do lomu v Liticích. Rodiče na brigádě kameny umístili tak, že vznikl pěkný prostor na opékání. Kolem jsme umístili lavičky, které vyrobil na zakázku pán z Jičína. Natřely je paní školnice a paní uklízečky. Žáci vybudovali broukoviště, a s pomocí učitelek i minigeokoutek. S výběrem stromů do minilesa nám pomohl opět pan Haupt, který nám je nakonec i dodal. Děti provedly výsadbu.

3 vzdělávací  panely - voda, čas, stromový kalendář:

2 panely byly vyrobeny na zakázku naším známým truhlářem z nedaleké obce. Jedná se o panel na čtyři roční období, na který děti rozmísťují obrázky nebo nápisy k příslušnému období, pro lepší orientaci si napsaly názvy období přímo na panel. Dalším prvkem jsou ,,točící krychle“, které učí děti životu v moři, řece, jezeře a akváriu. Poslední panel byl vyroben firmou, která se zabývá tvorbou reklamy a můžeme si v ní vyhledat ,,svůj“ strom v keltském stromovém kalendáři.

Výstupy

1. Archimédův šroub, jehož součástí je zakryté jezírko s rostlinstvem

2. Přesýpací hodiny umístěné v zahradním altánu (ručně dělané rodičem, doba přesýpání = 1 vyučovací hodina)

3. Úprava ohniště a jeho okolí (broukovitě, ,,minipralesa“, malého ,,geokoutku“)

4. Tři vzdělávací  panely - voda, čas, stromový kalendář

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz