Školy zapojené do programu Škola pro udržitelný život mají hned několik výhod.

Metodická a konzultační pomoc

K dispozici jsou vám krajští koordinátoři i národní tým programu ŠUŽ, kteří vám pomohou a poradí nejen s tvorbou Vize udržitelného rozvoje místa, ale i během plánování a realizace projektu. V případě potřeby školu navštíví, poskytnou potřebné kontakty a informace.

Nabízíme rovněž:

  • Další metodickou a konzultační podporu při realizacích aktivit spojených s naplňováním místní Agendy 21 a Cílů udržitelného rozvoje 2015-2030;
  • Metodickou a konzultační podporu při vzdělávání metodou místně zakotveného učení (MZU);
  • Realizaci výukového programu „Naše obec“, zaměřeného na poznávání a mapování obce a diskusi a návrhy řešení problémů a potřeb obce (realizujeme v omezené kapacitě, program je zdarma, škola platí pouze cestovní náklady);

Metodické materiály

Aktuálně pracujeme na nové metodice programu ŠUŽ.

Prozatím jsou školám zapojeným do programu k dispozici různé metodické materiály. Například kniha Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost (metodika MÍSTNĚ ZAKOTVENÉHO UČENÍ), metodika programu s názvem Za jeden provaz a Škola pro udržitelný život aneb jak na místní Agendu 21 v praxi či brožury s příklady dobrých praxí – realizovaných projektů škol z let minulých, viz sekce "ke stažení " a "publikace".

Titul, kterým se můžete pochlubit

S udělením certifikátu je spojena také prestiž školy. S titulem se můžete pochlubit před rodiči, zřizovatelem i veřejností. Škola má k dispozici propagační předměty ŠUŽ, její aktivity prezentujeme na tomto webu, facebooku, v tiskových zprávách a dalších propagačních materiálech.

Aktuální informace 

Školy v síti jsou o aktuálním dění v programu i mimo něj informovány čtvrtletním newsletterem. Ten obsahuje také nejnovější nabídky a grantové příležitosti v oblasti EVVO a komunitní role školy. Dále pro naše školy pracujeme na přenosu domácích i zahraničních zkušeností a příležitostí, překládáme publikace, zveme zajímavé hosty.

Možnost získat finance na své projekty

Nepravidelně nabízíme i možnost získání finančních prostředků na realizaci vašich projektů.

Pokud zrovna nemáme žádné zdroje na finanční podporu vašich aktivit, můžete využít metodickou a konzultační pomoc při vlastním shánění finanční podpory pro vaše ŠUŽ aktivity.

Vzdělávání učitelů

Možnost objednat si přímo na svou školu realizaci semináře zaměřeného na metody práce v ŠUŽ. V případě, že máme finanční prostředky, je seminář zdarma nebo můžete využít finance ze "šablon".

Další

Zapojeným školám a jejich partnerům výlučně nebo přednostně nabízíme možnost účastnit se:

  • dalších doplňujících akcí – konference, exkurze, školení
  • projektů realizovaným v rámci programu ŠUŽ

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz