K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


O NÁS

KDO JSME:

Středisko ekologické výchovy SEVER je konsorciem čtyř neziskových organizací, spojených společnou značkou, historií, posláním, poskytovanými službami a vysokou mírou vzájemné solidarity a podpory:

 • Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek hnutí Brontosaurus (*1994)
 • Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. (*2012)
 • Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. (*2012)
 • Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové o.p.s. (*2012)

NAŠE HODNOTY:

Jde nám o věc – Jde nám o svět

V naší práci hraje klíčovou roli:

 • udržitelnost (uvnitř i navenek – ve fungování organizace i okolního světa)
 • příroda  (příroda jsme my)
 • vztahy (mezi lidmi, lidmi a přírodou, v přírodě)
 •  porozumění (vzdělávání/učení se, poznání, moudrost, naslouchání)
 •  odpovědnost

NAŠE POSLÁNÍ:

Usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu Prostřednictvím výchovy a vzdělávání, založených na „5P“:

 • prožitku
 • praktické činnosti
 • participaci
 • přímém kontaktu se světem okolo nás
 • propojení různých oborů

 

NAŠE ČINNOST:

Základním a středním školám nabízíme krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy a dlouhodobé vzdělávací projekty. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťujeme vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí.

NÁŠ TÝM

Jedná se o tým konzultantů ze Střediska ekologické výchovy SEVER a spřátelených organizací po celé České republice. Středisko ekologické výchovy SEVER zajišťuje realizaci program ŠUŽ a komunikaci s krajskými koordinátory a je propagátorem místně zakotveného učení.

Eliška Hájková

národní koordinátorka a
koordinátorka pro Zlínský kraj

SEVER zajišťuje realizaci program ŠUŽ a komunikaci s krajskými koordinátory a je propagátorem místně zakotveného učení.

 

suz@ekologickavychova.cz
+420 734 310 966
sever.ekologickavychova.cz

Eva Bínová

koordinátorka Jihočeský a Plzeňský kraj

Ekocentrum Cassiopeia – ZČHB Forest

 

binova@ekocentrumcb.cz

+420 734 274 736
ekocentrumcb.cz

Pavla Kozumplíková

koordinátorka Jihomoravský kraj

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

 

pavla.kozumplikova@lipka.cz

+420 517 385 429
lipka.cz

Alice Hudcová

koordinátorka Liberecký kraj

DIVIZNA – Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

 

hudcova@zooliberec.cz

+420 487 377 147
divizna.zooliberec.cz

Petra Floderová

koordinátorka Moravskoslezský a Olomoucký kraj

ČSOP RS IRIS Prostějov

 

iris@iris.cz

+420 739 669 558
iris.cz

Tomáš Brabenec

koordinátor Karlovarský kraj

Miloš Fejfárek

koordinátor Ústecký kraj

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.

 

milos.fejfarek@sever.lt

+420 774 277 922
sever.lt

Silvie Kozlovská

koordinátorka Královéhradecký kraj

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

 

silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz

+420 739 203 206
sever.ekologickavychova.cz

Marie Servítová

koordinátorka Středočeský kraj a Praha

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

 

marie.servitova@terezanet.cz

+420 777 659 597
terezanet.cz

Pavlína Radiměřská

koordinátorka Pardubický kraj a kraj Vysočina

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

 

pavlina.pechancova@ekologickavychova.cz

+420 739 095 162
sever.ekologickavychova.cz

Jakub Opršal

 

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

 

jakub.oprsal@ekologickavychova.cz

+420 731 930 918

Michaela Glovňová

 

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

 

michaela.glovnova@ekologickavychova.cz

+420 734 310 968

Monika Hnátová

 

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

 

monika.hnatova@ekologickavychova.cz

+420 734 310 964