K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


CO ZÍSKÁTE?

Díky realizaci školního projektu, v rámci programu Škola pro udržitelný život, či prací s místně zakotveným učením se stanete členy sítě programu Škola pro udržitelný život a místně zakotveného učení. Členství v síti má hned několik výhod.

Metodická a konzultační pomoc

K dispozici jsou vám krajští koordinátoři i národní tým programu ŠUŽ, kteří vám pomohou a poradí nejen s tvorbou vize místa, ale i během plánování a realizace projektu. Rádi vám také pomohou s rozvojem místně zakotveného učení na vaší škole. V případě potřeby školu navštíví, poskytnou potřebné kontakty a informace. 

Nabízíme rovněž:

 • Další metodickou a konzultační podporu při realizacích aktivit spojených s naplňováním místní Agendy 21 a Cílů udržitelného rozvoje 2015-2030;
 • Metodickou a konzultační podporu při vzdělávání metodou místně zakotveného učení (MZU);
 • Realizaci výukového programu „Naše obec“, zaměřeného na poznávání a mapování obce a diskusi a návrhy řešení problémů a potřeb obce (realizujeme v omezené kapacitě, program je zdarma, škola platí pouze cestovní náklady);
 • Realizaci pobytového programu v Horním Maršově, který vám pomůže rozjet ŠUŽ na škole.

 

Metodické materiály

 • Metodiku programu ŠUŽ s názvem „Cesta labyrintem ŠUŽ“ naleznete v sekci „ke stažení.“
 • Dále jsou školám zapojeným do programu k dispozici různé metodické materiály. Například kniha Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost (metodika MÍSTNĚ ZAKOTVENÉHO UČENÍ), metodika programu s názvem Za jeden provaz a Škola pro udržitelný život aneb jak na místní Agendu 21 v praxi či brožury s příklady dobrých praxí – realizovaných projektů škol z let minulých, viz sekce „ke stažení“ a „publikace.“

 

 

Titul, kterým se můžete pochlubit

S udělením certifikátu je spojena také prestiž školy. S titulem se můžete pochlubit před rodiči, zřizovatelem i veřejností. Aktivity školy prezentujeme na tomto webu, facebooku, v tiskových zprávách a dalších propagačních materiálech.

 

 

Aktuální informace 

 • Školy v síti jsou o aktuálním dění v programu i mimo něj informovány čtvrtletním newsletterem. Ten obsahuje také nejnovější nabídky a grantové příležitosti v oblasti EVVO a komunitní role školy.
 • Dále pro naše školy pracujeme na přenosu domácích i zahraničních zkušeností a příležitostí, překládáme publikace, zveme zajímavé hosty.

 

 

Možnost získat finance na své projekty

 • Nepravidelně nabízíme i možnost získání finančních prostředků na realizaci vašich projektů.
 • Pokud zrovna nemáme žádné zdroje na finanční podporu vašich aktivit, můžete využít metodickou a konzultační pomoc při vlastním shánění finanční podpory pro vaše ŠUŽ aktivity.

 

 

Vzdělávání učitelů

 • Možnost objednat si přímo na svou školu realizaci semináře zaměřeného na metody práce v ŠUŽ. V případě, že máme finanční prostředky, je seminář zdarma nebo můžete využít finance ze „šablon“.

 

 

Další

Zapojeným školám a jejich partnerům výlučně nebo přednostně nabízíme možnost účastnit se:

 • dalších doplňujících akcí – konference, exkurze, školení;
 • projektů realizovaným v rámci programu ŠUŽ.