K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


ŠKOLA PRO
UDRŽITELNÝ
ŽIVOT

Je škola, která aktivně mění své okolí, pomáhá žákům vytvářet si vztah k místu, dává žákům slovo, připravuje je na skutečný život, je otevřená komunitě a mění svět k lepšímu.

AKTUALITY

UČÍME (SE) MÍSTEM

Místně zakotvené učení (MZU), anglicky „place–based learning“ či „place-based education“ je způsob vzdělávání, které:

  • využívá všech aspektů místního prostředí (přírodních, kulturních, historických a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku;
  • klade důraz na občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro obec, slouží komunitě (tzv. servisní projekty);
  • buduje sociální kapitál, podporuje vývoj místních partnerství (týká se nejen žáků).

Místně zakotvené učení se jako specifický přístup ke vzdělávání vyvinulo na sklonku 90. let 20. století na pomezí environmentální výchovy, ochrany životního prostředí a komunitního rozvoje.

UČENÍ O MÍSTĚ
pro učení využívá místních témat a souvislostí

UČENÍ V MÍSTĚ

učení se přesouvá mimo třídu, učebnou se stává obec a její okolí.

KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V MÍSTĚ A SVĚTĚ

téma, kterým se žáci zabývají je opravdové a vážné a výsledek jejich práce je skutečným, hmatatelným a užitečným příspěvkem ke kvalitě života a životního prostředí v obci.

VZTAH K MÍSTU

učení staví na osobním vztahu ke svému místu a rozvíjí jej.

PŘIZPŮSOBENÍ MÍSTNÍ SITUACI

učení reaguje na místní podmínky a potřeby a je jim přizpůsobeno.

PARTNERSTVÍ S KOMUNITOU

podporou pro učení jsou partnerství s dalšími lidmi a subjekty v obci (místními organizacemi, podniky, vedením obce, místními odborníky, znalci, pamětníky apod.).

MEZIOBOROVOST

učení je mezioborové, mezipředmětové – hranice mezi předměty se rozplývají, jsou prostupné – buduje se porozumění vzájemné propojenosti společenských a přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů.

OSOBNÍ RELEVANCE

učení je pro žáka osobně relevantní – vidí souvislost s vlastním životem.

AKTIVNÍ ÚČAST/PARTICIPACE ŽÁKŮ

učení je zaměřeno na porozumění a aktivní účast v řešení místních i globálních problémů. Je postaveno na participativních metodách zaměřených na iniciativu žáků

BĚŽNÝ NÁSTROJ VÝUKY

místně zakotvené učení je nedílnou součástí dosahování cílů organizace – pro školu je tedy běžným nástrojem vzdělávání žáků.

PROJEKTY

Databáze praxe obsahuje projekty a aktivity škol, plánované a uskutečňované ve spolupráci s místní komunitou. Podívejte se, jak si školy v programu Škola pro udržitelný život vedly?

KONTAKTY

Napište našim krajským organizátorům!

Eva Bínová

Jihočeský kraj

Ekocentrum Cassiopeia - ZČHB Forest


binova@ekocentrumcb.cz

+420 734 274 736
ekocentrumcb.cz

Eva Bínová

Plzeňský kraj

Ekocentrum Cassiopeia - ZČHB Forest


binova@ekocentrumcb.cz

+420 734 274 736
ekocentrumcb.cz

Pavla Kozumplíková

Jihomoravský kraj

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání


pavla.kozumplikova@lipka.cz

+420 517 385 429
lipka.cz

Alice Hudcová

Liberecký kraj

Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec – DIVIZNA


hudcova@zooliberec.cz

+420 487 377 147
divizna.zooliberec.cz

Petra Floderová

Moravskoslezský kraj

ČSOP RS IRIS Prostějov


iris@iris.cz

+420 739 669 558
iris.cz

Petra Floderová

Olomoucký kraj

ČSOP RS IRIS Prostějov


iris@iris.cz

+420 739 669 558
iris.cz

Tomáš Brabenec

Karlovarský kraj

OSVČ


tomas.brabenec@chaloupky.cz

+420 775 330 918

Miloš Fejfárek

Ústecký kraj Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
milos.fejfarek@sever.lt +420 774 277 922 sever.lt

Silvie Kozlovská

Královéhradecký kraj

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.


silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz

+420 739 203 206
sever.ekologickavychova.cz

Marie Servítová

Středočeský kraj a Praha TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
marie.servitova@terezanet.cz +420 777 659 597 terezanet.cz

Pavlína Radiměřská

Pardubický kraj

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.


pavlina.pechancova@ekologickavychova.cz

+420 739 095 162
sever.ekologickavychova.cz

Pavlína Radiměřská

Kraj Vysočina

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.


 pavlina.pechancova@ekologickavychova.cz
+420 739 095 162
sever.ekologickavychova.cz

Eliška Hájková

Zlínský kraj

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.


suz@ekologickavychova.cz
+420 734 310 966
sever.ekologickavychova.cz

Eliška Hájková

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.


suz@ekologickavychova.cz
+420 734 310 966
sever.ekologickavychova.cz

Eliška Hájková

národní koordinátorka a koordinátorka pro Zlínský kraj