Příručka dobré praxe 2016

Brožura se zkušenostmi a tipy z realizací projektů, jejichž aktéry byli zejména žáci prvního stupně, jejich rodiče, pedagogové a další veřejnost. Realizováno v rámci projektu „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme“.

Příručka dobré praxe 2016

Školní aktivity realizované v rámci projektu Mutare Mundi – mladí, obce a místní Agenda 21.

Příručka dobré praxe 2016

Školní aktivity realizované v rámci projektu Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život.

Loga programu

Loga programu můžete umístit na webové stránky projektů nebo do různých publikací a letáčků, které jsou z programu financovány. Řiďte se přitom, prosíme, vždy tímto přehledným logomanuálem. Loga ke stažení jsou níže:

Konference „Učíme se péčí o místo – tvoříme svět, který chceme!“

Prezentace přednášejících z konference konané v září 2016 v rámci projektu Mutare Mundi
– mladí, obce a místní Agenda 21. Konference proběhla pod záštitou MŽP a MŠMT.

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz