Příručka dobré praxe 2016

Brožura se zkušenostmi a tipy z realizací projektů, jejichž aktéry byli zejména žáci prvního stupně, jejich rodiče, pedagogové a další veřejnost. Realizováno v rámci projektu „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme“.

Příručka dobré praxe 2016

Školní aktivity realizované v rámci projektu Mutare Mundi – mladí, obce a místní Agenda 21.

Příručka dobré praxe 2016

Školní aktivity realizované v rámci projektu Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život.

Loga programu

Loga programu můžete umístit na webové stránky projektů nebo do různých publikací a letáčků, které jsou z programu financovány. Řiďte se přitom, prosíme, vždy tímto přehledným logomanuálem. Loga ke stažení jsou níže:

Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost

Autorka: Delia Clark
Redakce textu: Jiří Kulich, Karin Richterová, Ladislav Hanuš, Lucie Tomášková, Blažena Hušková
Základem české příručky, kterou držíte v ruce, se stala publikace „Learning to Make Choices for the Future“ připravená Delií Clark z Centra pro místně zakotvené učení a zapojování veřejnosti v USA. Když jsme ji před časem objevili, až nás zaskočilo, jak podobné je to, co je v publikaci popsáno pro americké školy, tomu, co se odehrává v českých školách, obcích a neziskových organizacích zapojených do programu Škola pro udržitelný život.
Protože americká příručka velmi výstižně popisuje a zobecňuje to, co se díky programu Škola pro udržitelný život odehrává i v českých obcích a školách, rozhodli jsme se využít ji jako výchozí materiál, adaptovat v ní popsanou metodiku na české podmínky a doplnit ji zkušenostmi z našeho programu.

Konference „Učíme se péčí o místo – tvoříme svět, který chceme!“

Prezentace přednášejících z konference konané v září 2016 v rámci projektu Mutare Mundi
– mladí, obce a místní Agenda 21. Konference proběhla pod záštitou MŽP a MŠMT.

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz