K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


SEZNAMUJEME S KLIMATICKOU ZMĚNOU FORMOU LEKCÍ O KLIMATU

Lekce o klimatu – soubor navazujících lekcí na téma klimatické změny a jak na ni – na tom pracuje tým lektorů SEVERu a učitelé z 15 českých škol.

Lekce zpracujeme formou metodiky, která bude po dokončení volně dostupná na internetu. Metodika vzniká ve spolupráci s německou partnerskou organizací Umweltzentrum Dresden a německými učiteli, proto bude zveřejněna i v Německu.

Výhodou těchto lekcí bude, že budou využitelné jak samostatně dle výukových potřeb, tak i jako celek, který po absolvování žáky komplexně zasvětí do problematiky klimatické změny, ale především se zároveň dozví a prakticky vyzkouší, jak se mohou jednotlivci i obce negativním dopadům bránit či jak se chovat, abychom tento problém neprohlubovali. Nezapomněli jsme ani na palčivé téma dneška, a tím je práce s emocemi, především těmi negativními (úzkosti, strach z budoucnosti…), i na to najdete v budoucí metodice zajímavé aktivity.

Děkujeme 15 učitelkám a učitelům za spolupráci a pilotní realizace těchto lekcí – a za neocenitelnou zpětnou vazbu, která pomáhá lekce vylepšovat! Intenzivní spolupráci jsme kromě setkání s částí pedagogů v Drážďanech rozvíjeli také na společném víkendovém setkání na středisku ekologické výchovy v Horním Maršově (13. – 15. 10. 2023), kde jsme společně vyzkoušeli první část lekcí, ladili a vylepšovali J. V únoru jsme se sešli znovu, abychom společně reflektovali první část proběhlých lekcí a seznámili se s dalšími, zároveň jsme se však společně vzdělávali v tématu Green Dealu nebo jak pracovat s emocemi.

Projekt „Česko-německé partnerství pro vzdělávání v oblasti ochrany klimatu“ je spolufinancován Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU) a Česko-německým fondem budoucnosti.

DALŠÍ AKTUALITY