Základní informace o programu

Program Škola pro udržitelný život běží od roku 2004 a je jedním z nejdéle se rozvíjejících vzdělávacích programů v České republice.
Přestože prodělal řadu převážně technických změn, cíl a základní metodika programu zůstávají i nadále stejné.

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život.

Vize ŠUŽ

Škola je ohniskem, ve kterém vznikají a ze kterého se šíří zkušenosti, jak udržitelně žít v místě a komunitě.

Poslání ŠUŽ

Program prostřednictvím porozumění místu, praktické péče o místo a aktivního zapojení do života komunity rozvíjí u žáků, učitelů a dalších občanů kompetence potřebné pro udržitelný život.

Cíle ŠUŽ:

  • Účastník rozvine své kompetence pro udržitelný život.

  • Účastník vytvoří konkrétní produkt pomáhající udržitelnému životu v místě a komunitě. S jakou metodou program pracuje?

 

S čím ŠUŽ pracuje?

V programu Škola pro udržitelný život dochází k propojení projektové výuky a místně zakotveného učení tak, že projektová výuka využívá místních témat (přírodních, kulturních, historických, ekonomických a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku. Veškeré aktivity směřují k vytvoření produktu přínosného pro místo.

Místně zakotvené učení (MZU)

= vzdělávání pro udržitelný život vázané na místo.

Způsob vzdělávání, které:

  • využívá všech aspektů místního prostředí (přírodních, kulturních, historických a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku;
  • klade důraz na občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro obec, slouží komunitě (tzv. servisní projekty);
  • buduje sociální kapitál, podporuje vývoj místních partnerství (týká se nejen žáků).

MZU má několik principů (více o MZU viz metodika programu ŠUŽ "Cesta labyrintem ŠUŽ" ve složce "ke stažení"). Pro potřebu programu ŠUŽ jsme principy zjednodušili do 6 základních: