K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Simulační hra o dopadech klimatické změny a adaptačních opatřeních nyní i v online podobě!

Přemýšlíte nad tím, jak zajímavě zahrnout do distanční výuky aktuální celospolečenské téma klimatické změny? Přinášíme vám námět, jak žákům atraktivně představit alespoň část této problematiky.

Středisko SEVER vyvinulo v roce 2018 simulační hru „Jak se žije v Podnebíně“. Ta představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni. Hra byla sestavena pro žáky od 2. stupně ZŠ, je však vhodná i pro středoškoláky i dospělé.

Hráči se ve hře stávají zástupci obce, kteří se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat. Poté sledují, jestli jim opatření pomohlo vyrovnat se s dopady klimatické situace, které však nelze předvídat. Cílem hry je tedy představit, jak obce mohou reagovat a adaptovat se na negativní dopady klimatické změny.

Nově nabízíme tuto hru i v online podobě, mohou si ji tak pod vedením lektora nebo pedagoga sehrát i žáci v rámci distanční výuky. Po sehrávce hry nabízíme možnost jednoduché analýzy a mapování klimatických opatření přímo v konkrétní obci, taktéž možné provést v rámci distančního vzdělávání.

Zde můžete nahlédnout, jak hra probíhá.

Pro více informací o možnosti realizace programu kontaktujte Kateřinu Borovinovou katerina.borovinova@ekologickavychova.cz

TENTO ČLÁNEK JE UVEŘEJNĚN V NEWSLETTERU ŠUŽ A MZU (únor 2021), kde najdete spoustu dalších zajímavostí a inspirace – ke stažení v sekci Newsletter.

DALŠÍ AKTUALITY