K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete svůj výslovný souhlas organizaci Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. (Správce), aby zpracovávala Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu).

Vaše údaje bude Správce zpracovávat za účelem zasílání měsíční rozesílky či jiného informačního materiálu.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, po kterou bude Správce provozovat dané webové stránky a zasílat měsíční rozesílky či jiný informační materiál, k jehož odběru se přihlašujete.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správce předány jiné osobě.

Vaše práva:

  • právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje o Správci:

organizace Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s., se sídlem Horská 175, 542 26 Horní Maršov, IČ: 288 31 055, zapsané v rejstříku o.p.s. vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka O257, kontaktní údaje: suz@ekologickavychova.cz