Místně zakotvené učení

Představujeme vám zbrusu novou brožuru o MZU, je opravdu šikovná, včetně příkladů z praxe, inspirujte se! 

Metodiky kolegiální podpory v servisním učení

Tyto metodiky vznikly v rámci projektu Educational Leaders in Education for Sustainable Development, založeného na kolegiální podpoře zaváděné na školách zapojených do programů Škola pro udržitelný život a Roots & Shoots. Jsou určeny konzultantům, kteří pomáhají školám se zaváděním kolegiální podpory nebo přímo vzdělavatelům - vedoucím týmů spolupracujícím dle principů kolegiální podpory. 
For English speaking educators we´ve created the Handbooks also in English, you can download it here! They are intended for consultants who help schools with the introduction of collegial support or directly for educators - team leaders cooperating according to the principles of collegial support.

Příručky dobré praxe 2016

Školní aktivity realizované v rámci projektu "Mutare Mundi – mladí, obce a místní Agenda 21", "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život" a „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme“, které jsme realizovali v roce 2016.

Skripta programu Škola pro udržitelný život

Loga programu

Loga programu můžete umístit na webové stránky projektů nebo do různých publikací a letáčků, které jsou z programu financovány. Řiďte se přitom vždy logomanuálem, viz níže:

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz