123movie

Metodika programu ŠUŽ

Zde naleznete novou metodiku programu Škola pro udržitelný život, včetně jejich příloh. Přejeme příjemné čtení. 

Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost

Zde naleznete základní publikaci k místně zakotvenému učení, která vznikla převzetím z Ameriky a doplněním o české podmínky a příklady zkušeností z programu ŠUŽ.

Místně zakotvené učení

Představujeme vám zbrusu novou brožuru o MZU, je opravdu šikovná, včetně příkladů z praxe, inspirujte se! 

Loga programu

Loga programu můžete umístit na webové stránky projektů nebo do různých publikací a letáčků, které jsou z programu financovány. Řiďte se přitom vždy logomanuálem, viz níže:

Příručky dobré praxe 2016

Školní aktivity realizované v rámci projektu "Mutare Mundi – mladí, obce a místní Agenda 21", "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život" a „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme“, které jsme realizovali v roce 2016.

Skripta programu Škola pro udržitelný život

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz