K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Žijeme ve školní zahradě

ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Višňová

Višňová 173
464 01 Frýdlant, okres Liberec

Typ školy: Základní škola neúplná
Velikost školy: 81 – 150 žáků
Velikost obce: 1 001 – 5 000 obyvatel
Kraj: Liberecký

ANOTACE

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro žáky školy a otevření zahrady školy veřejnosti. Během projektu došlo k vybudování hrací zóny pro děti (herní prvky), odpočinkové zóny (ohniště, přírodní dřevěné posezení, výsadba zeleně) a opravě venkovní pergoly. Žáci se aktivně zapojili do všech částí projektu od počátečního plánování a výběru projektu až po jeho realizaci. V rámci projektových dnů pracovali na vytvoření pravidel školní zahrady, tvořili pozvánky na pracovní odpoledne a příspěvky do místního tisku a rozhlasu. Vyráběli výtvarné dekorace, truhlíky na výsadbu okrasných rostlin, vysadili živý plot a spolu s rodiči se řada z nich zúčastnila i pracovních odpolední. Žáci se učili spolupracovat ve věkově různorodých skupinách, vzájemně respektovat své názory a pomáhat si. Rodiče a další partneři (zastupitelé, zástupci hasičů, sportovců) se podíleli na plánování a na úpravách školní zahrady v rámci pracovních odpolední. Významným partnerem se pro školu stala místní závod Juta ve Višňové (sponzorství).

 

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro žáky školy a otevření zahrady školy veřejnosti. Během projektu došlo k vybudování hrací zóny pro děti (herní prvky), odpočinkové zóny (ohniště, přírodní dřevěné posezení, výsadba zeleně) a opravě venkovní pergoly.

 

HLAVNÍ AKTIVITY

Plánování
Únor
– projektový den – účast všech žáků školy (práce ve skupinách) – mapování míst v obci, výběr námětu na projekt
– informační odpoledne pro rodiče žáků, zastupitele, zástupce místních spolků
– výtvarné řešení problému (soutěž) – účast 20 žáků (vítězné návrhy byly vybrány v rámci informačního odpoledne

Realizace
Březen
– projektový den – žáci připravovali pozvánky na pracovní odpoledne a krátké články do místních novin o probíhajících aktivitách projektu, dozvěděli se zajímavosti z historie naší školy, vyrobili jarní dekorace pro výzdobu pergoly (práce ve skupinách)

Duben
– první pracovní odpoledne – počátek oprav pergoly (odstranění původního nátěru, odstranění poničených stěn, první nátěr), vybudování ohniště s přírodním posezením (dřevené špalíčky), příprava záhonu pro živý plot, nákres plošných hracích prvků (účast žáků, rodičů a přátel školy, členů místních spolků, zastupitelů)

Květen
– projektový den – žáci sestavili návštěvní řád zahrady, napsali krátký článek do místních novin (Drbny), připravili si hlášení do místního rozhlasu a vyrobili pozvánky na druhé pracovní odpoledne (práce ve skupinách)
– žáci 4. a 5. ročníku při hodině výtvarné výchovy oživili barvami prostor před vstupem do budovy, při pracovním vyučování vyrobili truhlíky ze dřeva, které si sami natřeli a osázeli květinovou sadbou afrikánů, které si předtím předpěstovali ve škole. Při jedné z hodin vysázeli živý plot za pergolou.
– druhé pracovní odpoledne – proveden druhý nátěr pergoly, dokončeny boční stěny
– výkopové práce pro herní prvky a jejich částečné osazení (účast žáků, rodičů a přátel školy, členů místních spolků, zastupitelů)
Červen
– dokončení workoutového hřiště, umístění informačních tabulí a odpadkových košů, výzdoba pergoly
– slavnostní otevření školní zahrady (školní akademie)

VÝSTUPY

  1. Hrací zóna – workoutové hřiště (herní prvky, informační tabule)
  2. Odpočinková zóna (ohniště, přírodní dřevěné posezení, výsadba živého plotu, nové odpadkové koše)
  3. Oprava venkovní pergoly (nový nátěr, výměna dřevěných stěn, dřevěné truhlíky osázené letničkami, výzdoba)

FOTOGALERIE

DALŠÍ PROJEKTY