K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Zlepšování kognitivních funkcí u seniorů

ŠKOLA

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o.

Zoubkova 149/20
634 00 Brno

Typ školy: Střední škola
Velikost školy: více než 400 žáků
Velikost obce: 10 001 – 100 000 obyvatel
Kraj: Jihomoravský

ANOTACE

Projekt se zabýval problematikou zlepšování všech oblastí kvality života seniorů a rozvojem sociální interakce mezi seniory a žáky střední školy. Zaměřili jsme se na oblast fyzického i psychického zdraví a na oblast sociálních vztahů mezi odlišnými věkovými skupinami.

Žáci sestavili zásobník speciálních cvičení, nakoupili hry pro rozvoj kognitivních funkcí a ve spolupráci s rodiči připravili ukázky zdravého jídelníčku. Proběhla čtyři setkání, při kterých jsme všechny cíle realizovali.

CÍL PROJEKTU

Projekt si kladl za cíl zlepšit kognitivní funkce u seniorů a vytvořit sociální vazby mezi mladými lidmi a seniory.

 

HLAVNÍ AKTIVITY

V květnu a v červnu jsme s žáky debatovali o aktivitách s jejich prarodiči a vybírali nejoblíbenější hry na zlepšování paměti a pozornosti. Následně jsme sestavili návrh speciálních cvičení a her pro rozvoj kognitivních funkcí, jemné motoriky, zvyšování sebeobslužnosti. Zástupci žáků a 2 učitelé se setkali s vedením Domova. O spolupráci jsme požádali Kliniku interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, která u nás na škole realizuje projekt „Stárněme úspěšně“, a MUDr. Petra Unčovského, ortopeda, jehož velkou část klientů tvoří právě senioři. V červenci jsme zpracovali projekt. V srpnu proběhla domluva s Domovem na způsobu a termínech realizace projektu.

Září – listopad – nákup pomůcek, vytvoření zásobníku her a cvičení a propagace projektu (osobní pozvánky seniorů na akce) a realizace projektu.

Při prvních třech setkáních připravili žáci občerstvení, zajistili doprovod méně mobilním seniorům do společenské místnosti, po úvodním zahájení ve společenské místnosti proběhla přednáška na stanovené téma a poté se senioři i žáci rozdělili na 3 skupiny. Jedna skupina cvičila s psychomotorickými pomůckami a další dvě skupiny hrály různé společenské hry. Někteří mobilnější klienti se zúčastnili jak cvičení, tak her. Hraní her žáci seniorům zpříjemňovali roznášením občerstvení. Po skončení cvičení se občerstvili i „cvičenci“ a žáci jim dělali společnost.

Při čtvrtém setkání jsme zorganizovali tzv. „sportovní dopoledne“. Klienti byli rozděleni do 5 družstev. Žáci zajišťovali jednotlivá stanoviště, dělali klientům doprovod a pomáhali při plnění jednotlivých úkolů. Nachystali jsme pro každého účastníka čokoládovou medaili a pro vítězné družstvo „medaili“ – masážní kroužek. Po vyhlášení výsledků žáci opět klienty doprovodili a dovezli na pokoje.

VÝSTUPY

  • Vytvořili jsme zásobník specifických cvičení a her pro seniory, který byl zaměřen na rozvoj kognitivních funkcí u seniorů.
  • Nakoupili jsme speciální hry a cvičební pomůcky, které můžeme používat jak ve výuce, na školních kurzech, tak při dalších aktivitách v domově.
  • Zlepšení duševního a tělesného zdraví se neprojeví v krátké době, nicméně z kladných ohlasů můžeme usuzovat na pozitivní přínos pro všechny zúčastněné, ačkoliv jsou naše položky obtížně měřitelné.

FOTOGALERIE

DALŠÍ PROJEKTY