K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Živá zahrada pro všechny

ŠKOLA

Základní škola Pěnčín

Pěnčín 22
468 21 Bratříkov

Typ školy: Základní škola úplná
Velikost školy: 151 – 400 žáků
Velikost obce: 501 – 1 000 obyvatel
Kraj: Liberecký

ANOTACE

Do realizace projektu byli zapojeni zejména žáci dvou tříd naší základní školy, jejich rodiče, část učitelského sboru. Nově upravený prostor budou využívat všichni žáci naší školy, školní družina. Celý prostor je volně přístupný veřejnosti.

Během realizace se sešlo menší množství rodičů  a dětí než jsme původně předpokládali. Byli to hlavně maminky, které však nezastanou těžkou manuální práci. Bez odborné pomoci jednoho tatínka, který má stavební firmu, bychom plánované úpravy vůbec nebyli schopni realizovat.

Během realizace projektu jsme prováděli pravidelné diskuse a ankety mezi účastníky o připravovaných záměrech. Vždy se diskutovalo nad konkrétním problémem a provedením, protože se samozřejmě vyskytly nečekané problémy, jak už to tak bývá.

Přesto se domnívám, že se na konec vše podařilo. Rozhodně aspoň část rodičů našla čas a chuť podílet se společně se svými dětmi na úpravě a vylepšování společného prostoru. Brigády nebyly jen o práci, ale našli jsme i prostor se blíže a více poznat a seznámit.

Hlavně menší děti byly nadšené ze společné práce, ještě několik týdnů o tom všem vypravovaly.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu bylo vytvoření kvalitního a příjemného prostoru pro setkávání, vzdělávání či trávení volného času žáků, pedagogů, rodičů s dětmi i ostatních občanů obce Pěnčín.

HLAVNÍ AKTIVITY

Diskuse s dětmi, rodiši a v učitelském sboru – před podáním žádosti

Anketa mezi dětmi a rodiči – před zahájením projektu

Odborné konzultace – spolupráce se stavební firmou jednoho rodiče, který nám pomáhal s realizací.

Brigády s rodiči a dětmi – celkem dvakrát jsme se sešli při práci na relaizaci projektu

Slavnostní ukončení a předání – odpoledne s realizátory a uživateli  – žáky naší školy, kdy jim byl celý prostor slavnostně předán.

VÝSTUPY

  • Upravený břeh pod parkovištěm
  • Opravený zahradní nábytek
  • Vybudovaná smyslová stezka
  • Upravený živý plot

FOTOGALERIE

DALŠÍ PROJEKTY